[LVP2] LINK VRAINS Pack 2

[LVP2] LINK VRAINS Pack 2


ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค , บ๊อกซ์เล็ก
วางจำหน่าย : 23 พฤศจิกายน 2561
คอนเซ็บ : มอนสเตอร์ลิงก์ใหม่ 20 ธีม
สนับสนุน : Luster Soldier , Harpie , Thunder Dragon , Parshath , HERO , Alien , Six Samurai , Dragunity , Nordic , Scrap , Train , Fire Fist , Traptrix , D/D , Raid Raptor , The Phantom Knights , Speedroid , Psy-Frame , Darklord , Magical Musket


LVP2-JP061 Traptrix Sera
ธาตุดิน / เผ่าพืช / ลิงก์ 1 / ลิงก์เอฟเฟค / 800 / –
ลูกศร : ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Traptrix” 1 ใบ , ยกเว้น มอนสเตอร์ลิงก์
(เงื่อนไขใช้งาน) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ ที่ได้ผ่านการอัญเชิญมาแบบลิงก์ จะไม่ได้รับเอฟเฟคกับดัก.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มีการสั่งใช้งาน การ์ดกับดัก : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Traptrix” ที่มีชื่อไม่เหมือนกับมอนสเตอร์ที่เราควบคุม จากเด็ค 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Traptrix” สั่งใช้งาน เอฟเฟค , ยกเว้น การ์ดใบนี้ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ หมอบ การ์ดกับดักปกติติดชื่อ “Hole” จากเด็ค 1 ใบ.

LVP2-JP086 PSY-Framelord Lambda
ธาตุแสง / เผ่าไซคิก / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1700 / –
ลูกศร : ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่โทเคน 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้งาน) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (ผล,ต่อเนื่อง) เราสามารถ สั่งใช้งาน เอฟเฟคมอนสเตอร์ติดชื่อ “PSY-Framegear” ที่อยู่บนมือเรา ถึงแม้ว่าเราจะควบคุมมอนสเตอร์ก็ตาม.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่าไซคิกที่หงายหน้าที่เราควบคุม ใบอื่น ถูกรีมูฟ ในขณะที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่ : (กดใช้,ผล) ในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นนี้ , นำ การ์ดติดชื่อ “PSY-Frame” จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.

Gullveig of the Nordic Ascendant

LVP2-JP091 Condemned Darklord
ธาตุมืด / เผ่านางฟ้า / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1600 / –
ลูกศร : ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่านางฟ้า 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้งาน) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราจะอัญเชิญแอดว๊านซ์ มอนสเตอร์เผ่านางฟ้าที่ต้องสังเวยวัตถุดิบ 2 ใบ , (ผล,ต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ในสุสานเรา 2 ใบแทนการสังเวย 2 ใบแทนได้.
(2) (กดใช้,คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (ผล) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Darklord” จากเด็คเรา “ขึ้นมือ หรือ ส่งลงสุสาน” เรา 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละครั้ง , ในระหว่างเอนเฟส : (กดใช้,ผล) เราจะได้รับไลฟ์พ้อยเพิ่มขึ้น 500 ตามจำนวนมอนสเตอร์เผ่านางฟ้าที่เราควบคุม.

LVP2-JP036 Scrap Wyvern
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1700 / –
ลูกศร : ซ้าย , ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ 2 ใบ , ต้องมีมอนสเตอร์ติดชื่อ “Scrap” รวมอยู่ด้วย
(เงื่อนไขใช้งาน) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Scrap” ในสุสานเรา 1 ใบ ; อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แล้ว ทำลาย การ์ด ที่เราควบคุม 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Scrap” ที่หงายหน้าอยู่ ถูกทำลาย โดย เอฟเฟคการ์ด ในขณะที่การ์ดใบนี้หงายหน้า : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Scrap” จากเด็คเรา 1 ใบ , แล้ว ทำลาย การ์ด บนฟิลด์ 1 ใบ.

Xtra HERO Dread Dominator

The Phantom Knights of Rusty Bardiche

LVP2-JP056 Brotherhood of the Fire Fist – Eagle
ธาตุไฟ / เผ่านักรบสัตว์ / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1700 / –
ลูกศร : ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์ 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้งาน) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในโซนมอนสเตอร์ , (ผล,ต่อเนื่อง) เราสามารถ สั่งใช้งาน เอฟเฟคมอนสเตอร์ติดชื่อ “Fire Fist” โดยไม่ต้องส่งการ์ดติดชื่อ “Fire Fist” หรือติดชื่อ “Fire Formation” จาก “บนมือ หรือ บนฟิลด์” ลงสุสาน.
(2) (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดเวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Fire Formation” บนฟิลด์หรือสุสานเรา 1 ใบ ; (ผล) นำ การ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือ , แล้ว ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Fire Fist” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ.

LVP2-JP071  Raidraptor – Wise Strix
ธาตุมืด / เผ่าสัตว์ปีก / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1400 / –
ลูกศร : ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ธาตุมืดเผ่าสัตว์ปีก 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้งาน) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุมืดเผ่าสัตว์ปีก จากเด็คในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ ,แต่เอฟเฟคจะไร้ผล , และไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบลิงก์.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Raidraptor” ที่เราควบคุม สั่งใช้งานเอฟเฟค : (กดใช้,ผล) หมอบ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Rank-Up-Magic” จากเด็ค 1 ใบ. ถ้า เป็นการ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน , จะสามารถสั่งใช้งานในระหว่างเทิร์นนี้ได้ทันที.

Hi-Speedroid GOM Gun
ธาตุลม / เผ่าเครื่องจักร / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1000 / – / ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ธาตุลม 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค แต่ละอย่าง ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (กดใช้) เราสามารถ สั่งใช้งาน เอฟเฟคนี้ ; (ผล) หลังจากเอฟเฟคนี้แสดงผล , อัญเชิญปกติ มอนสเตอร์ธาตุลม 1 ใบ , แต่ จนจบเทิร์นนี้ เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้น มอนสเตอร์ซิงโคร.
(2) (กดใช้,คอส) รีมูฟ มอนสเตอร์ซิงโครธาตุลม จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ ; (ผล) แสดง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Speedroid” ที่มีชื่อต่างกันจากเด็คเรา 2 ใบ ให้มีผลรวมเลเวล เท่ากับ มอนสเตอร์ที่รีมูฟ , อีกฝ่ายสุ่มเลือก 1 ใบจากในนั้น , นำมอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ , ส่งอีกใบลงสุสาน.

Double Header Anger Knuckle
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1500 / – / ขวา , ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่างฯละ 1 ครั้ง. การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบลิงก์.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสของใครก็ได้ : (กดใช้,คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ ที่ “เราควบคุม หรือ บนมือเรา” ลงสุสาน 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร เลเวล 10 ในสุสานเรา 1 ใบ ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่เอฟเฟค จะไร้ผล.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสาน : (กดใช้,คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ด “บนมือเรา หรือ บนฟิลด์เรา” ลงสุสาน 1 ใบ ; อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้.

 

LVP2-JP096 Magical Musketeer Max
ธาตุแสง / เผ่ามาร / ลิงก์ 1 / ลิงก์เอฟเฟค / 1000 / – / ล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Magical Musket” เลเวล 8 หรือน้อยกว่า 1 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) สั่งใช้งานเอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
• นำ การ์ดเวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Magical Musket” ที่มีชื่อต่างกัน จากเด็คเราขึ้นมือ , มากสุด ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม.
• อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Magical Musket” ที่มีชื่อต่างกัน จากเด็คเรา , มากสุด ตามจำนวนการ์ดเวทมนตร์/กับดักที่อีกฝ่ายควบคุม.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเทิร์นใครก็ได้ , เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดเวทมนตร์/กับดัก “Magical Musket” จากบนมือเรา.

LVP2-JP046 Great General of the Six Samurai
ธาตุดิน / เผ่านักรบ / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1000 / – / ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่านักรบ 2 ใบ , ต้องมีมอนสเตอร์ติดชื่อ “Six Samurai” อย่างน้อย 1 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (กดใช้,คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (ผล) นำ การ์ดที่มีเอฟเฟค “วาง Bushido Counters” จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ในแต่ละครั้ง ที่มอนสเตอร์ติดชื่อ “Six Samurai” ถูกอัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ ลงในโซนที่การ์ดใบนี้ชี้ , (ผล,ต่อเนื่อง) วาง Bushido Counter บนการ์ดใบนี้ 1 เม็ด.
(3) (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 ตามจำนวน Bushido Counter บนฟิลด์เรา.

Harpie Conductor
ธาตุลม / เผ่าสีัตว์ปีก / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1900 / – / ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ธาตุลม 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน เอฟเฟค (2) และ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง. (1) (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะมีชื่อ กลายเป็น “Harpie Lady” ในขณะอยู่บนฟิลด์ หรือ อยู่ในสุาน. (2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Harpie” ที่เราควบคุม ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” , (ผล,ต่อเนื่อง) เราสามารถ ทำลาย การ์ดเวทมนตร์/กับดัก ที่เรา ควบคุม 1 ใบแทนได้. (3) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Harpie” ใบอื่นที่เราควบคุม ถูก นำกลับขึ้นมือ : (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ ที่ได้ผ่านการอัญเชิญมาแบบพิเศษ ที่อีกฝ่าย ควบคุม 1 ใบ ; (ผล) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ.

Black Luster Soldier, the Chaos Warrior
ธาตุดิน / เผ่านักรบ / ลิงก์ 3 / ลิงก์เอฟเฟค / 3000 / บน , ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกัน 3 ใบ
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ได้ผ่านการอัญเชิญลิงก์ โดยใช้ มอนสเตอร์เลเวล 7 หรือมากกว่า , (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะ “ไม่ถูกเล็งเป้า และะ ไม่ถูกทำลาย” โดยเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ทำลาย มอนสเตอร์จากการต่อสู้ : (ผล) สั่งใช้งานเอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
• การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม 1500.
• การ์ดใบนี้ สามารถ โจมตีได้ 2 ครั้ง ในแบทเทิลเฟสเทิร์นถัดไป.
• รีมูฟ การ์ดบนฟิลด์ 1 ใบ.

D/D/D Abyss King Gilgamesh
ธาตุมืด / เผ่ามาร / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1800 / ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “D/D” 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “D/D” ที่มีชื่อต่างกันจากเด็ควางในโซนเพนดูลั่ม 2 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , จนจบเทิร์นนี้ เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์ติดชื่อ “D/D”.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ที่ได้ผ่านการอัญเชิญลิงก์ ถูกทำลาย จาก “การโจมตีของมอนสเตอร์ หรือ เอฟเฟค” ของอีกฝ่าย : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “D/D” จาก “เอ็กซ์ตร้าเด็ค หรือ สุสาน” เรา รูปแบบป้องกัน 1 ใบ.

Dragunity Knight Romulus
ธาตุลม / เผ่ามังกร / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1200 / ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่ามังกร และ/หรือ เผ่าสัตว์ปีก , ยกเว้นโทเคน 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ นำ การ์ดเวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Dragunity” หรือ นำ “Dragon Ravine” จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่ามังกร ถูก อัญเชิญพิเศษ จาก เอ็กซ์ตร้าเด็ค ลงในโซน ที่การ์ดใบนี้ชี้ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่ามังกร หรือ เผ่าสัตว์ปีก จากมือเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล , และ ในเทิร์นนี้จะไม่สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบลิงก์.

Thunder Dragon Goliath
ธาตุแสง / เผ่าสายฟ้า / ลิงก์ 4 / ลิงก์เอฟเฟค / 2800 / ซ้าย , ขวา , ล่าง , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์สายฟ้า 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Thunder Dragon” ที่ “ถูกรีมูฟ หรือ ในสุสาน” เรา 1 ใบ ; (ผล) แสดงผลเอฟเฟคที่เขียนอยู่บนมอนสเตอร์ใบนั้น ในส่วนที่บอกว่า “สั่งใช้งานโดยทิ้งตัวเองจากมือ” , แล้ว นำไปวางไว้ “บนสุด หรือ ใต้สุด” ของเด็คเรา.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่าสายฟ้า ที่เราควบคุม จะถูกทำลายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” , (ผล,ต่อเนื่อง) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดในสุสานเรา 3 ใบ แทนได้.

Lord Parshath
ธาตุแสง / เผ่านางฟ้า / ลิงก์ 3 / ลิงก์เอฟเฟค / 2400 / ล่างซ้าย , ล่าง , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่านางฟ้า 2 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (กดใช้,คอส) เราสารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ ; (ผล) นำ “The Sanctuary in the Sky” หรือ การ์ดที่มี “The Sanctuary in the Sky” อยู่ในเอฟเฟค จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ. ถ้า “The Sanctuary in the Sky” อยู่บนฟิลด์ , เราสามารถ นำ มอนสเตอร์เผ่านางฟ้าขึ้นมือแทนได้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เผ่านางฟ้า ที่เราควบคุม ถูก ส่ง จากฟิลด์ลงสุสาน : (กดใช้,คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่านางฟ้า ในสุสานเรา 1 ใบ ; อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่านางฟ้า ที่มีเลเวล มากกว่า มอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟ จากบนมือเรา 1 ใบ.

Alien Shocktrooper Mighty/Frame
ธาตุแสง / เผ่าสัตว์เลื้อยคลาน / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1900 / ล่างซ้าย , ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าสัตว์เลื้อยคลาน 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (กดใช้,คอส) ฉับพลัน , เราสามารถ ทิ้งมอนสเตอร์ 1 ใบ ; (ผล) วาง place A-Counters บนมอนสเตอร์ที่หงายหน้า เท่ากับ เลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกทิ้ง.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” และ ถูก ส่งลงสุสาน : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าสัตว์เลื้อยคลาน ที่มีชื่อต่างกัน จากสุสานเรา , ยกเว้น มอนสเตอร์ลิงก์ , มากสุด ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่มี A-Counters.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.