[DP21] Duelist Pack: Legend Duelist 4

[DP21] Duelist Pack: Legend Duelist 4
• วางขาย 10 พ.ย. 61
• ของเสริมติดชื่อธีม Harpie , Cyber Angel , Rose Dragon
• ของเสริม รถไฟ (เอ็กซ์ซีส เครื่องจักร ธาตุดิน)


คำแปลการ์ดเรียงตามวันที่ประกาศข่าว (ไม่ได้เรียงตามรหัส)

DP21-JP045 Lunalight Sabre Dancer
ธาตุมืด / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 9 / ฟิวชั่นเอฟเฟค / 3000 / 2600
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Lunalight” 3 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) การ์ดใบนี้ ต้อง อัญเชิญแบบฟิวชั่น. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะได้รับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น 200 ตามจำนวน มอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์ ในสุสาน หรือ ที่ถูกรีมูฟ ทั้งหมด.
(2) (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ ไม่ถูกเล็งเป้า โดย เอฟเฟคการ์ด ของอีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟส , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน : (กดใช้,คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ฟิวชั่น ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (ผล) มอนสเตอร์ใบนั้นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3000 จนจบเทิร์นนี้.

DP21-JP046 Lunalight Yellow Marten
ธาตุมืด / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 4 / เอฟเฟค / 800 / 2000
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ “บนมือ หรือ สุสาน” ของเรา : (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Lunalight” ที่เราควบคุม 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (ผล) นำ การ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือ , และถ้าทำแบบนั้น , อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ ในรูปแบบป้องกัน , แต่ จะถูกรีมูฟ เมื่อออกจากฟิลด์.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก ส่งลงสุสาน โดยเอฟเฟคการ์ด : (กดใช้,ผล) เราสามารถ นำ การ์ดเวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Lunalight” จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.

DP21-JP047 Moonlight Emerald Bird / Lunalight Emerald Bird
ธาตุมืด / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 4 / เอฟเฟค / 1200 / 1000
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ ส่ง การ์ดติดชื่อ “Lunalight” ที่อยู่บนมือเรา ลงสุสาน 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , จั่วการ์ด 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก ส่งลงสุสาน โดยเอฟเฟคการ์ด : (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Lunalight” ที่ “อยู่ในสุสาน หรือ ถูกรีมูฟ” ของเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นในรูปแบบป้องกัน , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล.

DP21-JP049 Lunalight Fusion
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (สั่งใช้,ผล) อัญเชิญฟิวชั่น มอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อ “Lunalight” โดย ใช้มอนสเตอร์ “บนมือเรา หรือ ที่เราควบคุม” เป็นวัตถุดิบ. ถ้า อีกฝ่ายควบคุม มอนสเตอร์ที่ได้ผ่านการอัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , เราสามารถ ใช้ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Lunalight” จาก “เด็ค หรือ เอ็กซ์ตร้าเด็ค” ของเราเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบได้ 1 ใบ.

DP21-JP048 Lunalight Serenade Dance
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ฟิวชั่น ถูก อัญเชิญฟิวชั่น ลงบนฟิลด์เรา สำเร็จ , เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ ใบนั้น เพื่อใช้งานเอฟเฟคต่อไปนี้ :
• (ผล) อัญเชิญพิเศษ “Lunalight Token” ลงบนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ. ธาตุมืด / เผ่านักรบสัตว์ / เลเวล 4 / เอฟเฟค / 2000 / 2000
• (ผล) มอนสเตอร์ใบนั้น จะได้รับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น 500 ตาม จำนวนมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (กดใช้,คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (ผล) ส่ง การ์ดบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Lunalight” จากเด็คเรา 1 ใบ.

DP21-JP034 Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Libe
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / แรงค์ 11 / เอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 4000 / 4000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 11 จำนวน 3 ใบ
(1) (ผล,ต่อเนื่อง) เทิร์นละครั้ง , เราสามารถ อัญเชิญเอ็กซ์ซีส การ์ดชื่อนี้ โดยใช้ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเผ่าเครื่องจักร ที่เราควบคุม 1 ใบ เป็นวัตถุดิบ. (ส่งต่อ วัตถุดิบให้กับการ์ดใบนี้).
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละครั้ง : (กดใช้,คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบเอ็กซ์ซีสจากการ์ดใบนี้ 1 ใบ ; (ผล) การ์ดใบนี้ จะได้รับ พลังโจมตี/ป้องกัน เพิ่มขึ้น 2000 , และ เราจะโจมตีไม่ได้จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น การ์ดใบนี้.
(3) (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ สามารถโจมตีมอนสเตอร์ ได้ตามจำนวนวัตถุดิบ +1.

DP21-JP035 Speedy Express Bullet Liner
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 10 / เอฟเฟค / 3000 / 0
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร เท่านั้น : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ประกาศโจมตี , (ผล,ต่อเนื่อง) เราต้องส่งการ์ดใบอื่นที่เราควบคุมลงสุสาน 2 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละครั้ง , ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสาน และ ถูก ส่งลงสุสานในเทิร์นนี้ : (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (ผล) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือ.

DP21-JP036 Runaway Railcar Flying Pegasus
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / เอฟเฟค / 1800 / 1000
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น ในรูปแบบป้องกัน , แต่เอฟเฟคไร้ผล.
(2) (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ใบอื่นที่หงายหน้าที่เราควบคุม 1 ใบ ; (ผล) เปลี่ยน เลเวลของ “การ์ดใบนี้ หรือ การ์ดเป้าหมาย” ให้เหมือนกับเลเวลของมอนสเตอร์อีกใบ. เราไม่สามารถโจมตีในระหว่างเทิร์นที่สั่งใช้งานเอฟเฟคนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส.

DP21-JP037 Urgent Schedule
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า อีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์ มากกว่า เรา : (สั่งใช้,ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร ที่มี “เลเวล 4 หรือน้อยกว่า” และ “เลเวล 5 หรือมากกว่า” ในรูปแบบป้องกัน อย่างละ 1 ใบ , แต่เอฟเฟคจะไร้ผล. เราไม่สามารถโจมตีในระหว่างเทิร์นที่สั่งใช้งานเอฟเฟคนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่หมอบอยู่บนฟิลด์ ถูก ส่ง ลงสุสาน : (กดใช้,ผล) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่มีเลเวล 10 จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.

DP21-JP012 Cyber Angel Izana
ธาตุแสง / เผ่านางฟ้า / เลเวล 8 / พิธีกรรมเอฟเฟค / 2500 / 2600
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ อัญเชิญพิธีกรรม การ์ดใบนี้ ด้วย “Machine Angel Ritual”.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิธีกรรม สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ สั่งให้ อีกฝ่าย ส่ง การ์ดเวทมนตร์/กับดัก ที่ตัวเองควบคุมลงสุสาน 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ โจมตี และ ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้ และ ส่งลงสุสาน สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ ทำให้ การ์ดใบนี้โจมตีมอนสเตอร์ได้อีกครั้ง.
(3) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เทิร์นละครั้ง , เมื่อ อีกฝ่าย สั่งใช้งาน การ์ด ที่มีเอฟเฟคเล็งเป้า มอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Cyber Angel” ที่เราควบคุม : (กดใช้,ผล) เราสามารถ สับ มอนสเตอร์พิธีกรรมในสุสานเรากลับเด็ค 1 ใบ , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลาย การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ.

DP21-JP013 Cyber Egg Angel
ธาตุแสง / เผ่านางฟ้า / เลเวล 2 / เอฟเฟค / 200 / 300
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ นำ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Machine Angel” หรือ ติดชื่อ “Ritual Sanctuary” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

DP21-JP014 The Merciful Machine Angel
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (สั่งใช้,คอส) สังเวย มอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Cyber Angel” ที่อยู่ “บนมือหรือฟิลด์” เรา 1 ใบ ; (ผล) จั่วการ์ด 2 ใบ , แล้ว นำ การ์ดบนมือกลับ “ใต้สุดหรือบนสุด” ของเด็คเรา 1 ใบ , และ จนจบเทิร์นนี้ หลังจากการ์ดใบนี้แสดงผล , เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์พิธีกรรม.

DP21-JP015 Machine Angel Manifestation
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (ผล,ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Cyber Angel” ที่เราควบคุม จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ เรา ได้รับความเสียหายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ดของอีกฝ่าย” : (กดใช้,คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Cyber Angel” ที่อยู่ “บนมือ หรือ ฟิลด์” เรา 1 ใบ ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ “Cyber Angel” จากบนมือเรา 1 ใบ. (การอัญเชิญพิเศษนี้นับเป็นการอัญเชิญแบบพิธีกรรม.)

DP21-JP023 Garden Rose Maiden
ธาตุมืด / เผ่าพืช / เลเวล 5 / ซิงโครเอฟเฟค / 1600 / 2400
วัตถุดิบ : จูนเนอร์ 1 ใบ + มอนฯที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ นำ “Black Garden” จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (กดใช้,คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Rose Dragon” หรือ มอนสเตอร์ซิงโครเผ่ามังกร ในสุสานเรา 1 ใบ ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.

DP21-JP024 Dark Rose Fairy
ธาตุมืด / เผ่านางฟ้า / เลเวล 2 / เอฟเฟค / 800 / 1000
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า จูนเนอร์ ถูก อัญเชิญพิเศษ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (กดใช้,คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดบน “มือ หรือ ฟิลด์” เราลงสุสาน 1 ใบ ; (ผล) วาง การ์ดใบนี้ไว้ “บนสุด หรือ ใต้สุด” ของเด็คเรา.

DP21-JP025 Frozen Roars
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (สั่งใช้,คอส) ส่ง มอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่เราควบคุมลงสุสาน 1 ใบ ; (ผล) แสดงเอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้ ตามเผ่าของมอนสเตอร์ใบนั้น:
• เผ่าพืช : ในระหว่างเอนเฟสเทิร์นนี้ , จั่วการ์ด 2 ใบ , แล้ว ทิ้งการ์ด 1 ใบ.
• ไม่ใช่เผ่าพืช : นำ มอนสเตอร์เผ่าพืช ที่มีเลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.

DP21-JP027 Blooming Rose
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (สั่งใช้,ผล) อัญเชิญพิเศษ “Rose Tokens” ในรูปแบบป้องกัน ลงบนฟิลด์ใครก็ได้ มากสุด ตามจำนวน “การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์ในโซนฟิลด์ และ ในสุสานทั้งสองฝ่าย”.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสานเรา : (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า “Black Rose Dragon” หรือ มอนสเตอร์เผ่าพืชที่เราควบคุม 1 ใบ ; (ผล) รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้น , และถ้าทำแบบนั้น , วาง การ์ดใบนี้ไว้ ใต้สุด เด็คเรา. ในระหว่างสแตนบายเฟสถัดไป , นำ มอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟด้วยเอฟเฟคนี้ กลับ มายังฟิลด์.

VJMP-JP155 White Rose Dragon * ใบนี้มาในนิตยสารวีจั้ม
ธาตุมืด / เผ่ามังกร / เลเวล 4 / เอฟเฟค / 1200 / 1000
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (3) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม จูนเนอร์เผ่า “มังกรหรือพืช” : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือ.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญปกติ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ติดชื่อ “Rose Dragon” จาก “มือหรือสุสาน” เรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก ส่งลงสุสานในฐานะวัตถุดิบซิงโคร : (กดใช้,ผล) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์เผ่าพืช ที่มีเลเวล 4 หรือมกากว่า จากเด็คลงสุสาน 1 ใบ.

DP21-JP025 Red Rose Dragon
ธาตุมืด / เผ่ามังกร / เลเวล 3 / จูนเนอร์เอฟเฟค / 1000 / 1800
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก ส่งลงสุสานในฐานะวัตถุดิบซิงโคร : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Rose Dragon” จาก “มือหรือเด็ค” เรา 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดชื่อนี้ , แล้ว , ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก ส่งลงสุสานในฐานะวัตถุดิบซิงโคร สำหรับ “Black Rose Dragon” หรือ มอนสเตอร์ซิงโครเผ่าพืช , เราสามารถ นำ “Frozen Roars” หรือ “Blooming Rose” จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.

Harpie Performer
ธาตุลม / เผ่าสัตว์ปีก / เลเวล 4 / เอฟเฟค / 1400 / 1300
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะมีชื่อกลายเป็น “Harpie Lady” ในขณะอยู่บนฟิลด์หรือ สุสาน.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ นำ การ์ดเวทมนตร์/กับดัก ที่มีการ์ด “Harpie Lady Sisters” อยู่ในเอฟเฟคจากเด็ค ขึ้นมือ 1 ใบ. ถ้าเราสั่งใช้งานเอฟเฟคนี้ ในขณะที่ควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Harpie” ที่มีเลเวล 5 หรือมากกว่า , เราสามารถ นำ การ์ด 2 ใบที่มีชื่อต่างกันขึ้นมือแทนได้.

Harpie Oracle
ธาตุลม / เผ่าสัตว์ปีก / เลเวล 4 / เอฟเฟค / 1300 / 1400
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) และ (3) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้จะมีชื่อกลายเป็น “Harpie Lady” ในขณะอยู่บนฟิลด์หรือ สุสาน.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Harpie” ที่มีเลเวล 5 หรือมากกว่า : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (กดใช้,คอส) เราสามารถ สั่งใช้งาน เอฟเฟคนี้ ; (ผล) ในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นนี้ , นำ การ์ดเวทมนตร์/กับดัก ที่มีการ์ด “Harpie Lady Sisters” อยู่ในเอฟเฟคจากสุสานขึ้นมือ 1 ใบ.

Split Mirrors of Seduction
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ “Harpie Lady” หรือ “Harpie Lady Sisters” ที่เราควบคุม ถูกทำลายจากการต่อสู้ : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Harpie” ที่มีชื่อเดิมต่างกันจากเ็คเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบอยู่บนฟิลด์ถูกทำลายโดยเอฟเฟคอีกฝ่าย , หรือ โดยเอฟเฟค การ์ดติดชื่อ “Harpie” ของเรา : (กดใช้,คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Harpie” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (ผล) อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบนั้น.

The Elegant Harpie Lady
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (สั่งใช้งาน,ผล) นำ “Harpie Lady Sisters” ที่เราควบคุมกลับเด็ค 1 ใบ , แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Harpie” ที่มีชื่อต่างกันจากมือ เด็ค สุสาน อย่างละ 1 ใบ. เราไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จนจบเทิร์นนี้ , ยกเว้น มอนสเตอร์ธาตุลม.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบอยู่บนฟิลด์ถูกทำลายโดยเอฟเฟคอีกฝ่าย , หรือ โดยเอฟเฟค การ์ดติดชื่อ “Harpie” ของเรา : (กดใช้,ผล) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Harpie” จากเด็ค เราขึ้นมือ 1 ใบ.

รีปริ้น Elegant Egotist

รีปริ้น Harpies’ Hunting Ground

รีปริ้น Harpie Lady Sisters

รีปริ้น Harpie Queen

รีปริ้น Blue Rose Dragon

รีปริ้น Black Rose Dragon

Red Rose Dragon

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.