[DBIC] Deck Build Pack: Infinity Chasers

[DBIC] Deck Build Pack: Infinity Chasers

• ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค , บ๊อกซ์เล็ก
• วางจำหน่าย : 23 กุมภาพันธ์ 2562
• จำนวน : ใน 1 ซองมีการ์ด 5 ใบ จากทั้งหมด 45 แบบ
• ธีมใหม่ : “Infinitrack”, “Witchcraft”, “Evil Eye”
• รับดับ : 3 Utra Rare หรือ Secret Rare | 12 Super Rare | 30 Common หรือ Normal Pallarel Rare

  


Infinitrack Harvester
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 2 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 0 / 2100
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Infinitrack” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น “Infinitrack Harvester”.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร ที่เราควบคุมใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เลเวลของการ์ดใบนี้และมอนสเตอร์ที่เลือก จะกลายเป็น ผลรวมเลเวลเดิมของทั้งสองใบ , จนจบเทิร์นนี้.

Infinitrack Rock Anchor
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 4 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 1800 / 500
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญปกติ/พิเศษ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร จากบนมือเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ , ยกเว้น “Infinitrack Rock Anchor”.
(2) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร ที่เราควบคุมใบอื่น 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เลเวลของการ์ดใบนี้และมอนสเตอร์ที่เลือก จะกลายเป็น ผลรวมเลเวลเดิมของทั้งสองใบ , จนจบเทิร์นนี้.

Infinitrack Cancer Crane
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 5 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 2100 / 500
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเราในรูปแบบป้องกัน.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ “Outrigger Expand” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

Infinitrack Drag Shovel
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 5 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 1500 / 2100
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเราในรูปแบบป้องกัน.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ “Spin Turn” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

Infinitrack Trencher
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 5 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 500 / 2400
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเราในรูปแบบป้องกัน.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Infinitrack” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Infinitrack Trencher” ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบนั้นในรูปแบบป้องกัน.

Infinitrack Roadheader
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 5 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 2200 / 500
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือเราในรูปแบบป้องกัน.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักรในสุสานเรา 5 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดเหล่านั้นกลับเด็ค , แล้ว จั่วการ์ด 2 ใบ.

Infinitrack Reverstorm
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / แรงค์ 5 / มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 2500 / 500 
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ทำลาย มอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบให้การ์ดใบนี้.
(2) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร จากเด็คเรา “ขึ้นมือ หรือ ส่งลงสุสาน” 1 ใบ.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ลิงก์เผ่าเครื่องจักร 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ ในรูปแบบป้องกัน.

Infinitrack Colossal Mountain
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / แรงค์ 7 / มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 2100 / 3100 
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ทำลาย มอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบให้การ์ดใบนี้.
(2) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) การ์ดใบนี้จะได้รับ เพิ่มพลังโจมตี เพิ่มขึ้น 1000.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ลิงก์เผ่าเครื่องจักร 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ ในรูปแบบป้องกัน.

Infinitrack Earthshaker
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / แรงค์ 9 / มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 3100 / 2100 
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ทำลาย มอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบให้การ์ดใบนี้.
(2) (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบ จากการ์ดใบนี้ กี่ใบก็ได้ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดบนฟิลด์ในจำนวนที่เท่ากัน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลายการ์ดเหล่านั้น.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์ลิงก์เผ่าเครื่องจักร 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ ในรูปแบบป้องกัน.

Infinitrack Goliath
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / มอนสเตอร์ลิงก์เอฟเฟค / 1000 / ลิงก์-1
ลูกศรลิงก์ : ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Infinitrack” ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ลิงก์ 1 ใบ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก ส่งจากฟิลด์ลงสุสาน : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำการ์ดใบนี้ไปเป็นวัตถุดิบให้การ์ดใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ที่มีเผ่าเดิมเป็นเครื่องจักร และ มีการ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบ จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้.
• (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะไม่ถูกทำลาย จาก เอฟเฟคการ์ด.

Infinitrack Fortress Megaton Gale
ธาตุดิน / เผ่าเครื่องจักร / มอนสเตอร์ลิงก์เอฟเฟค / 4000 / ลิงก์-3
ลูกศรลิงก์ : ซ้ายล่าง , ขวา , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส 3 ใบ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ ไม่ได้รับผลกระทบ จาก เอฟเฟคมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส.
(2) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ , ยกเว้น กับมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส.
(3) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ในสุสานเรา 1 ใบ , และ การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ความเสียหายที่อีกฝ่ายจะได้รับในเทิร์นนี้จะเหลือครึ่งเดียว , และ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสที่เลือกจากสุสาน , และถ้าทำแบบนั้น , แนบ การ์ดใบนั้นของอีกฝ่ายเป็นวัตถุดิบให้กับมอนสเตอร์ที่เลือก.

Outrigger Expand
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) อีกฝ่าย ไม่สามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสที่เราควบคุม ด้วยเอฟเฟคการ์ด.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Infinitrack” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเผ่าเครื่องจักร จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา 1 ใบ ที่มีแรงค์มากกว่ามอนสเตอร์ที่เลือก 2 แรงค์ , โดยใช้มอนสเตอร์ที่เลือกเป็นวัตถุดิบ , และ จนจบเทิร์นนี้ , เราจะไม่สามารถ อัยเชิญพิเศษ , ยกเว้น มอนสเตอร์ธาตุดินเผ่าเครื่องจักร. (นับเป็นการอัญเชิญแบบเอ็กซ์ซีส. ส่งต่อ วัตถุดิบที่มีให้กับมอนสเตอร์ที่อัญเชิญ.)

Spin Turn
การ์ดกับดักปกติ
(1) สั่งใช้เอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
• (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสธาตุดินเผ่าเครื่องจักร ที่อยู่ในรูปแบบโจมตี ที่เราควบคุม 1 ใบ และ มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; เปลี่ยนรูปแบบมอนสเตอร์ของเรา , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่าย.
• (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสธาตุดินเผ่าเครื่องจักร ที่อยู่ในรูปแบบป้องกัน ที่เราควบคุม 1 ใบ และ การ์ดเวทมนตร์/กับดักที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; เปลี่ยนรูปแบบมอนสเตอร์ของเรา , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลายการ์ดเวทมนตร์/กับดักของอีกฝ่าย.


Witchcraft Poterie
ธาตุดิน / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 2 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 0 / 2000
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ และ ทิ้งการ์ดเวทมนตร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” จากเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Witchcraft Poterie”.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่มีการ์ดบนมือ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา , แล้ว เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Witchcraft” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือเรา.

Witchcraft Pittore
ธาตุน้ำ / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 3 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 1000 / 1500
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ และ ทิ้งการ์ดเวทมนตร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” จากเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Witchcraft Pittore”.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จั่วการ์ด 1 ใบ , แล้ว ส่ง การ์ดติดชื่อ “Witchcraft” จากบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ , หรือ , ถ้า เราไม่มีการ์ดดังกล่าวบนมือ , รีมูฟ การ์ดบนมือเราทั้งหมด.

Witchcraft Schmitta
ธาตุไฟ / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 4 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 1800 / 600
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ในระหว่างเมนเฟส : (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ และ ทิ้งการ์ดเวทมนตร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” จากเด็คเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Witchcraft Schmitta”.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้จากสุสานเรา ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ส่ง การ์ดติดชื่อ “Witchcraft” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ , ยกเว้น “Witchcraft Schmitta”.

Witchcraft Edel
ธาตุแสง / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 5 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 2000 / 2300
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ดเวทมนตร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” จากบนมือเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Witchcraft Edel”.
(2) (คอส) เราสามารถ สังเวย การ์ดใบนี้ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Witchcraft Edel” ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญิพเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.

Witchcraft Haine
ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 7 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 2400 / 1000
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) อีกฝ่าย ไม่สามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ ที่เราควบคุม ด้วยเอฟเฟคการ์ด.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ดเวทมนตร์ 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลายการ์ดใบนั้น.

Witchcraft Master Verre
ธาตุแสง / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 8 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 1000 / 2800
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างคำนวนความเสียหาย , ถ้า มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ของเราต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกฝ่าย : (สั่งใช้งานเอฟเฟค) เราสามารถ แสดง การ์ดเวทมนตร์ที่มีชื่อต่างกันจากบนมือเรา กี่ใบก็ได้ , และถ้าทำแบบนั้น , มอนสเตอร์ของเราที่กำลังต่อสู้จะได้รับพลังโจมตี/ป้อง เพิ่มขึ้น 1000 ตามจำนวนการ์ดที่แสดง จนจบเทิร์นนี้.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (คอส) เราสามารถ ทิ้งการ์ดเวทมนตร์ 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคของมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมดจะไร้ผลจนจบเทิร์นนี้.

Witchcraft Creation
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง เท่านั้น.
(1) (สั่งใช้การ์ด) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” , และ การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือ.

Witchcraft Sabotage
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง เท่านั้น.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” , และ การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือ.

Witchcraft Collaboration
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง เท่านั้น.
(1) (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) ในเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะสามารถโจมตีครั้งที่ 2 ได้ , และถ้าโจมตี , อีกฝ่ายจะไม่สามารถ สั่งใช้งาน การ์ดเวทมนตร์/กับดัก จนจบดาเมจสเต็ป.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” , และ การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือ.

Witchcraft Draping
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง เท่านั้น.
(1) (คอส) เล็งเป้า การ์ดวเทมนตร์/กับดัก ที่อีกฝ่ายควบคุม มากสุด ตาม จำนวนมอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” ที่เราควบคุม ; (สั่งใช้การ์ด) นำ การ์ดเหล่านั้นขึ้นมือ.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” , และ การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้ขึ้นมือ.

Witchcraft Bystreet
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง เท่านั้น.
(1) (เงื่อนไข) ในครั้งแรกของแต่ละเทิร์นที่มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” ที่เราควบคุม จะถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนั้นจะไม่ถูกทำลาย.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” ที่เราควบคุม จะทิ้งการ์ด เพื่อ สั่งใช้งานเอฟเฟค , (เอฟเฟคต่อเนื่อง)  เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ลงสุสานแทนได้.
(3) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” , และ การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้มาวางหงายหน้าในโซนเวทมนตร์/กับดักของเรา.

Witchcraft Scroll
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2),(3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และ อย่างละ 1 ครั้ง เท่านั้น.
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , เมื่อ มอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์ ของเรา ทำลายมอนสเตอร์ จากการต่อสู้ : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ จั่วการ์ด 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” ที่เราควบคุม จะทิ้งการ์ด เพื่อ สั่งใช้งานเอฟเฟค , (เอฟเฟคต่อเนื่อง)  เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ลงสุสานแทนได้.
(3) (เงื่อนไข) ในระหว่างเอนเฟส , ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” , และ การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ นำ การ์ดใบนี้มาวางหงายหน้าในโซนเวทมนตร์/กับดักของเรา.

Witchcraft Masterpiece
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” : (คอส) เล็งเป้า การ์ดเวทมนตร์ในสุสานใครก็ได้ 1 ใบ ; (สั่งใช้งานเอฟเฟค) นำ การ์ดที่มีชื่อเหมือนกับใบนั้น จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ และ การ์ดเวทมนตร์ในสุสานเรา กี่ใบก็ได้ , ยกเว้น เทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสาน ; (สั่งใช้เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Witchcraft” จากเด็คเรา ที่มีเลเวลเท่ากับ จำนวนการ์ดเวทมนตร์ ที่ถูกรีมูฟเพื่อสั่งใช้เอฟเฟคนี้.


Serziel, Watcher of the Evil Eye
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 4 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 1600 / 1400
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญปกติ สำเร็จ : (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดติดชื่อ “Evil Eye” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , ยกเว้น “Serziel, Watcher of the Evil Eye”.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ตราบที่การ์ดใบนี้ สวมใส่ “Evil Eye of Selene” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่ผ่านการอัญเชิญมาแบบพิเศษ ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย มอนสเตอร์ใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างสแตนบายเฟสถัดไป หลังจากที่ เอฟเฟค (2) ถูกสั่งใช้เอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดที่เราควบคุม 1 ใบ.

Medusa, Watcher of the Evil Eye
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 4 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 1400 / 1600
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญปกติ สำเร็จ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Evil Eye” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Medusa, Watcher of the Evil Eye”; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดใบนั้นขึ้นมือ.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ตราบที่การ์ดใบนี้ สวมใส่ “Evil Eye of Selene” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ในสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างสแตนบายเฟสถัดไป หลังจากที่ เอฟเฟค (2) ถูกสั่งใช้เอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) รีมูฟ การ์ดในสุสานเรา  1ใบ.

Catoblepas, Retainer of the Evil Eye
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 600 / 1900
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1),(2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า เวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Evil Eye” ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) จนจบเทิร์นนี้ , การ์ดใบนั้นจะไม่ถูกทำลาย โดย เอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย ในครั้งแรก.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสานเรา และ เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” , ยกเว้น “Catoblepas, Retainer of the Evil Eye” : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ , แต่จะถูกรีมูฟ เมื่อออกจากฟิลด์.

Catoblepas, Retainer of the Evil Eye
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / มอนสเตอร์เอฟเฟค / 400 / 2000
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดชื่อนี้ ด้วยเอฟเฟค (1) ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือ.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ ส่ง เวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Evil Eye” จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ

Zerachiel, King of the Evil Eye
ธาตุมืด / เผ่ามาร / มอนสเตอร์ลิงก์เอฟเฟค / 2600 / ลิงก์-3
ลูกศร : บน , ซ้ายล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” 2 ใบขึ้นไป
(1) (เงื่อนไข) หากการ์ดใบนี้ที่ผ่านการอัญเชิญลิงก์ โดยใช้ มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 2600 ขึ้นไปเป็นวัตถุดิบ , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้สามารถโจมตีครั้งที่ 2 ได้.
(2) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , ตราบที่การ์ดใบนี้ สวมใส่ “Evil Eye of Selene” : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) ทำลาย การ์ดใบนั้น.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างสแตนบายเฟสถัดไป หลังจากที่ เอฟเฟค (2) ถูกสั่งใช้เอฟเฟค : (สั่งใช้เอฟเฟค) เอฟเฟคของมอนสเตอร์เอฟเฟคที่การ์ดใบนี้ชี้จะไร้ผล 1 ใบ.

Evil Eye of Selene
การ์ดเวทมนตร์สวมใส่
(เงื่อนไขการ์ด) สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” เท่านั้น. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เอฟเฟคต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่ถูกสวม จะไม่ถูกทำลาย จาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคอีกฝ่าย” , และ อีกฝ่ายไม่สามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ใบนั้น ด้วยเอฟเฟคการ์ด.
(2) (เงื่อนไข) ในแต่ละครั้ง ที่เราสั่งใช้เอฟเฟค มอนสเตอร์ที่ถูกสวม หรือ สั่งใช้การ์ดเวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Evil Eye” ใบอื่น : (สั่งใช้เอฟเฟค) มอนสเตอร์ที่ถูกสวม จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 , และถ้าทำแบบนั้น , เราจะเสียไลฟ์พ้อย 500. (พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นจะคงอยู่แม้การ์ดใบนี้จะออกจากฟิลด์.)
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ อยู่ในสุสานเรา : (คอส) เราสามารถ จ่ายไลฟ์พ้อย 1000 และ รีมูฟ เวทมนตร์/กับดักติดชื่อ “Evil Eye” ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น “Evil Eye of Selene” ; (สั่งใช้เอฟเฟค) หมอบ การ์ดใบนี้ลงฟิลด์เรา.

Pareidolia, Domain of the Evil Eye
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ สั่งใช้การ์ดใบนี้ : (สั่งใช้การ์ด) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , ในระหว่างคำนวนความเสียหาย , ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” ของเรา ถูกโจมตี ในขณะที่ “Evil Eye of Selene” อยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดัก : (สั่งใช้เอฟเฟค) ความเสียหายจากการต่อสู้ที่เราได้รับในการต่อสู้นี้จะสร้างความเสียหายกับอีกฝ่ายด้วย.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกทำลาย จากโซนฟิลด์ ด้วยเอฟเฟคการ์ด : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” ในสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ มอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ.

Forbidden Awakening of the Evil Eye
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (สั่งใช้การ์ด) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” จาก “บนมือ หรือ สุสาน” เรา , หรือ , ถ้า “Evil Eye of Selene” อยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดัก เรา , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” จากเด็คเราแทนได้.

Curse of the Evil Eye
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” : (คอส) เล็งเป้า เวทมนตร์/กับดักที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) ทำลายการ์ดใบนั้น. ถ้า “Evil Eye of Selene” อยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดัก เรา , การ์ดที่ถูกทำลายจะถูกรีมูฟแทนการถูกส่งลงสุสาน.

Watchful Rule of the Evil Eye
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ สั่งใช้การ์ดใบนี้ : (คอส) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดติดชื่อ “Evil Eye” จากสุสานเรา 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) จั่วการ์ด 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละ 1 ครั้ง , หลังจากคำนวนความเสียหาย , ถ้า มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” ที่ถูกสวม “Evil Eye of Selene” โจมตี มอนสเตอร์อีกฝ่าย : (สั่งใช้เอฟเฟค) เราสามารถ รีมูฟ มอนสเตอร์ใบนั้นของอีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกทำลาย จากโซนเวทมนตร์/กับดัก ด้วยเอฟเฟคการ์ด : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า การ์ดติดชื่อ “Evil Eye” ที่ถูกรีฒูฟของเรา มากสุด 3 ใบ ; (สั่งใช้เอฟเฟค) นำ การ์ดเหล่านั้น กลับ สุสาน.

Jealous Disruption of the Evil Eye
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” : (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์บนฟิลด์ 1 ใบ ; (สั่งใช้การ์ด) นำ มอนสเตอร์ใบนั้น กลับ ขึ้นมือ. ถ้า “Evil Eye of Selene” อยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดัก เรา , เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ 2 ใบแทนได้.

Death Control of the Evil Eye
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ อีกฝ่ายอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์รูปแบบโจมตี ในขณะที่ เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” ที่มีพลังโจมตีมากกว่า มอนสเตอร์ใบนั้น : (คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์1 ใบจากในนั้น ; (สั่งใช้การ์ด) ควบคุม มอนสเตอร์ใบนั้น.
(2) (เงื่อนไข) ตราบที่เรามี “Evil Eye of Selene” อยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดัก เรา , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) มอนสเตอร์ที่ถูกควบคุมจากเอฟเฟค (1) จะนับว่าติดชื่อ “Evil Eye”.
(3) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ใบนั้นออกจากฟิลด์ , (เอฟเฟคต่อเนื่อง) ทำลาย การ์ดใบนี้

Sentence of the Evil Eye
การ์ดกับดักเคาน์เตอร์
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ สั่งใช้การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อมีการ สั่งใช้การ์ด เวทมนตร์/กับดัก ในขณะที่เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Evil Eye” : (สั่งใช้การ์ด) ทำให้การสั่งใช้การ์ดนั้นไร้ผล , และถ้าทำแบบนั้น , ทำลาย การ์ดใบนั้น. ถ้า “Evil Eye of Selene” อยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดัก เรา , การสั่งใช้การ์ดใบนี้ และ เอฟเฟคการ์ดใบนี้ จะไม่สามารถทำให้ไร้ผล.

รีปริ้น Confronting the “C”

รีปริ้น Juragedo

รีปริ้น Hidden Armory

รีปริ้น Secret Village of the Spellcasters

รีปริ้น Rank-Up-Magic Astral Force

รีปริ้น Marshalling Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.