Tournament

Ranking Tournament 2018 – Season 3 เดือน 10/2018

* การสมัครแข่งงาน Ranking ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จำเป็นต้องใช้ Nida Stamp ที่ได้จากสินค้าของทางบริษัทจากร้านตัวแทนจำหน่าย 1 ดวง แทนค่าสมัครแข่งขัน *