[19PP] Premium Pack 2019

[19PP] Premium Pack 2019

• ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค
• วางจำหน่าย : 9 มีนาคม 2562 , จำหน่ายรอบพิเศษที่งาน Jump Festa 2019 (22-23 ธันวาคม 2018)
• ราคา : 143 เยน
จำนวน : ใน 1 ซองมีการ์ด 4 ใบ จากทั้งหมด 20 แบบ
รับดับ : 20thScR 3 แบบ , Common 17 แบบ , การ์ดทุกแบบมีโอกาศเป็นทั้ง UR และ ScR


(เอฟเฟคยังไม่คอนเฟิร์ม)
Mighty Flame Swordsman
ธาตุไฟ / เผ่านักรบ / ลิงก์ 2 / เอฟเฟค / 1500 / –
ลูกศรลิงก์ : ซ้าย , ซ้ายล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกัน 2 ใบ
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เอฟเฟค,ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์เผ่านักรบทั้งหมดบนฟิลด์จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม 300.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่ได้ผ่านการอัญเชิญลิงก์ ถูกทำลายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย” : (บังคับใช้,คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่านักรบ ในสุสานเรา 1 ใบ , ยกเว้น มอนสเตอร์ลิงก์ ; (เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น , แต่จะถูกรีมูฟถ้าออกจากฟิลด์.

(เอฟเฟคยังไม่คอนเฟิร์ม)
Speedroid Marble Machine
ธาตุลม / เผ่าเครื่องจักร / เลเวล 2 / เพนดูลั่มเอฟเฟค / 200 / 100
สเกลเพนดูลั่ม : 1
(เอฟเฟคเพนดูลั่ม)
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละครั้ง , เมื่อ มอนสเตอร์รูปแบบป้องกันที่เราควบคุม ถูกเล็งเป้าโจมตี : (บังคับใช้,เอฟเฟค) เปลี่ยนรูปแบบต่อสู้มอนสเตอร์ใบนั้น , และในระหว่างเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้.
(เอฟเฟคมอนสเตอร์)
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคมอนสเตอร์ ของ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติ สำเร็จ : (กดใช้,เอฟเฟค) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Speedroid” จากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ , แต่ จนจบเทิร์นนี้ เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ , ยกเว้น มอนสเตอร์ธาตุลม.

(เอฟเฟคยังไม่คอนเฟิร์ม)
Performapal Kuribohrder
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 1 / เอฟเฟค / 300 / 200
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์อีกฝ่ายประกาศโจมตี : (บังคับใช้,เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือ , แล้ว เปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้และคำนวนความเสียหายทันที. ถ้า เราจะได้รับความเสียหายจากการต่อสู้นี้ , เราจะได้รับไลฟ์พ้อยแทน.

(เอฟเฟคยังไม่คอนเฟิร์ม)
Starving Venemy Lethal Dose Dragon
ธาตุมืด / เผ่ามังกร / เลเวล 8 / เพนดูลั่มเอฟเฟค / 2800 / 2000
สเกลเพนดูลั่ม : 1
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เพนดูลั่มธาตุมืด 3 ใบ
(เอฟเฟคเพนดูลั่ม)
(1) (เงื่อนไข) เทิร์นละครั้ง : (กดใช้,เอฟเฟค) เราสามารถวาง Venemy Counter บนมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุมใบละ 1 เม็ด.
(2) (เอฟเฟค,ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์บนฟิลด์จะมีพลังโจมตีลดลง 300 ตามจำนวน Venemy Counter บนฟิลด์ , ยกเว้น มอนสเตอร์ธาตุมืดเผ่ามังกร.
(เอฟเฟคมอนสเตอร์)
(1) (เงื่อนไข) ในแต่ละครั้งที่มีการ์ดบนฟิลด์ ถูกส่งลงสุสาน , (เอฟเฟค,ต่อเนื่อง) วาง Venemy Counter บนการ์ดใบนี้ตามจำนวนนั้น.
(2) (เอฟเฟค,ต่อเนื่อง) มอนสเตอร์บนฟิลด์จะมีพลังโจมตีลดลง 300 ตามจำนวน Venemy Counter บนฟิลด์ , ยกเว้น มอนสเตอร์ธาตุมืดเผ่ามังกร.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละครั้ง , ในระหว่างเมนเฟสเรา : (กดใช้,เอฟเฟค) ทำให้เอฟเฟคมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมดไร้ผลจนจบเทิร์นนี้.
(4) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ที่อยู่ในโซนมอนสเตอร์ ถูกทำลายจาก “การต่อสู้ หรือ เอฟเฟคการ์ด” : (บังคับใช้,เอฟเฟค) วางการ์ดใบนี้ในโซนเพนดูลั่ม.

(เอฟเฟคยังไม่คอนเฟิร์ม)
Number XX: Infinity Dark Hope
ธาตุมืด / เผ่านักรบ / แรงค์ 10 / เอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 4000 / 4000
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เลเวล 10 จำนวน 3 ใบขึ้นไป
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(เงื่อนไขการ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค แต่ละอย่าง ของ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มีมอนสเตอร์ถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน : (กดใช้,คอส) เราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซ์ซีสของการ์ดใบนี้ 1 ใบ , แล้วเล็งเป้ามอนสเตอร์ใบนั้น ; (เอฟเฟค) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้นลงบนฟิลด์เราในรูปแบบป้องกัน.
(2) (กดใช้,คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอรืที่ถูกอัญเชิญมาแบบพิเศษที่หงายหน้าที่เราควบคุม 1 ใบ , ยกเว้น การ์ดใบนี้ ; (เอฟเฟค) เราจะได้รับไลฟ์พ้อยเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ใบนั้น.

Gimmick Puppet Chimera Doll
ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1500 / –
ลูกศร : ซ้ายล่าง , ขวาล่าง
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักร 2 ใบ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา , ถ้า การ์ดใบนี้ ถูก อัญเชิญลิงก์ สำเร็จ : (กดใช้,ผล) นำ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” จากเด็ค “ขึ้นมือ หรือ ส่งลงสุสาน” 1 ใบ , แล้ว , ถ้า มอนสเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมดติดชื่อ “Gimmick Puppet” , เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gimmick Puppet” จากบนมือ 1 ใบ , และ , เราจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็ค , ยกเว้นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสเผ่าเครื่องจักร

19PP-JP006 Salamangreat Almiraj
ธาตุไฟ / เผ่าไซเบิร์ส / ลิงก์ 1 / ลิงก์เอฟเฟค / 0 / – / ล่างขวา
วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ที่ผ่านการอัญเชิญปกติ/หมอบ ที่มีพลังโจมตี 1000 หรือน้อยกว่า
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน : (กดใช้,คอส) สังเวย การ์ดใบนี้ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (ผล) ในระหว่างเทิร์นนี้ , มอนสเตอร์ใบนั้น จะไม่ถูกทำลาย โดยเอฟเฟคของอีกฝ่าย.
(2) (เงื่อนไข) เมื่อ มอนสเตอร์ที่ผ่านการอัญเชิญปกติ/หมอบ ที่เราควบคุม ถูกทำลายจากการต่อสู้ ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสาน : (กดใช้,ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากสุสาน.

19PP-JP015 Rose Bell of Revelation
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , อย่างละ 1ครั้ง.
(1) (สั่งใช้,ผล) นำ มอนสเตอร์เผ่าพืช ที่มีพลังโจมตี 2400 หรือมากกว่า จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (กดใช้,ผล) เราสามารถ รีมูฟ การ์ดใบนี้ จากสุสานเรา ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าพืช ที่มีพลังโจมตี 2400 หรือมากกว่า จากบนมือเรา 1 ใบ.

19PP-JP016 Synchro Transcend
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (สั่งใช้,คอส) เล็งเป้า มอนสเตอร์ซิงโคร ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ซิงโคร จากเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา ที่มีเลเวลมากกว่า 1 เลเวล , แต่ มอนสเตอร์ใบนั้นจะ สั่งใช้งาน เอฟเฟคไม่ได้ในระหว่างเทิร์นนี้.

19PP-JP017 Memories of Hope
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (สั่งใช้,ผล) จั่วการ์ดจากเด็คเรา ตาม จำนวน มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีสติดชื่อ “Number” ที่เราควบคุม.

19PP-JP018 Enma’s Judgment
การ์ดกับดักปกติ
(1) (เงื่อนไข) เมื่อ อีกฝ่าย อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ : (กดใช้,ผล) ทำลาย มอนสเตอร์ เหล่านั้น , แล้ว , เราสามารถ แสดงผลเอฟเฟคต่อไปนี้.
• (คอส) รีมูฟ มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ในสุสานเรา 5 ใบ ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ที่มีเลเวล 7 หรือมากกว่า จาก “บนมือ หรือ สุสาน” ของเรา 1 ใบ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.