[19PP] Premium Pack 2019

[19PP] Premium Pack 2019 • ประเภท : บูสเตอร์แพ็ค • วางจำหน่าย : 9 มีนาคม 2562 , จำหน่ายรอบพิเศษที่งาน Jump

Ranking Tournament 2018 – Season 3 เดือน 10/2018

* การสมัครแข่งงาน Ranking ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จำเป็นต้องใช้ Nida Stamp ที่ได้จากสินค้าของทางบริษัทจากร้านตัวแทนจำหน่าย 1 ดวง แทนค่าสมัครแข่งขัน *