“นี่นายเปลี่ยนเอซถาวรแล้วซินะ เปย์เม็ดเดอร์!!”
Token (Playmaker and Cyberse Clock Dragon) แจกที่งาน Card-labo Jumble Fes.2018 วันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ญี่ปุ่น