เอฟเฟคแบบคร่าวๆ

Valkyrie Dritte
• ถ้าถูกอัญเชิญสำเร็จ นำ“Valkyrie” จากเด็คขึ้นมือ

Goddess Skuld’s Oracle
• เทิร์นละครั้ง นำ “Goddess Verdande’s Guidance” จากเด็คขึ้นมือ
• เรียงท็อปเด็คอีกฝ่าย 3 ใบ

Goddess Verdande’s Guidance
• เทิร์นละครั้ง นำ “Goddes Urd’s Verdict” จากเด็คขึ้นมือ
• ประกาศประเภทการ์ด 1 ประเภท (มอน,เวทย์,กับดัก) หงายท็อปเด็คเรา ถ้าทายถูกนำมาหมอบได้

Goddess Urd’s Verdict
• เทิร์นละครั้ง ประกาศชื่อการ์ดที่หมอบอยู่ ถ้าประกาศถูก รีมูฟใบนั้นแบบหงายหน้า
• “Valkyries” ไม่ถูกเล็งเป้าหรือถูกทำลาย โดยเอฟเฟค

Valkyrie Zweite
• โจมตี 1900
• เมื่ออัญเชิญสำเร็จ ทำลายมอน 1 ใบ

Ride of the Valkyries
เวทย์ปกติ
• อัญเชิญพิเศษมอน “Valkyrie” จากบนมือ 5 ใบ
• ในเอดเฟส มอนที่ถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟคนี้จะกลับเด็ค
• รีมูฟใบนี้จากสุสาน นำ “Mischief of the Time Goddess” จากเด็คขึ้นมือ
• ถ้าเราอัญเชิญมอนจากเอฟเฟคนี้ 3 ใบขึ้นไป เราจะไม่เสียไลฟ์จนจบเอนเฟสถัดไปของเรา

Valkyrie Brunhilde
• โจมตี 1800
• เพิ่มพลัง 500 ตามมอนที่อีกฝ่ายควบคุม

Mischief of the Time Goddess Spell
• อีกฝ่ายห้ามเชนใบนี้
• ทำให้มีแบทเทิลเฟส 2 ครั้ง
• (มีเงื่อนไขมากกว่านี้)

Valkyrie Dritte
• โจมตี 1000
• เพิ่มพลัง 500 ตามมอนที่ถูกรีมูฟ


Hidden Village of Ninjitsu Art Training
ฟิลด์
เอฟแต่ละอย่างเทิร์นละครั้ง
• ถ้าอัญเชิญ “Ninja” สำเร็จ, เล็งเป้า มอน “Ninja” หรือการ์ด “Ninjitsu” ในสุสานเรา เก็บขึ้นมือ
• ถ้า มอน “Ninja” หรือการ์ด “Ninjitsu Art” จะถูกทำลาย มูฟ“Ninja” หรือ “Ninjitsu Art” ในสุสานแทนได้

Ninja Grandmaster Saizo
ลิงก์
• เทิร์นละครั้ง หมอบเวทย์/กับดัก “Ninjitsu Art” จากเด็ค 1 ใบ
• มอนที่ถูกใบนี้ชี้ จะไม่ถูกเล็งเป้าเอฟเฟค หรือ ถูกเล็งเป้าโจมตี

Yellow Ninja
• โจมตี 1900
• เมื่ออัญเชิญสำเร็จ อัญเชิญพิเศษ “Ninja” จากบนมือ