[SOFU] การ์ดใหม่ที่เหลือในบ๊อกซ์!!

Diplexer Chimera ธาตุมืด / เผ่าไซเบิร์ส / เลเวล 5 / ฟิวชั่นเอฟเฟค / 2000 / 800 วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส 2 ใบ (เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง. (1) (เงื่อนไข) เทิร์นละครั้ง : (กดใช้,คอส) เราสามารถ สังเวย มอนสเตอร์เผ่าไซเบิร์ส 1 ใบ ; (ผล) ทั้งสองฝ่าย อ่านบทความต่อ

Posted On :

[SOFU] Orphegor Orchestrion

Orphegor Orchestrion ธาตุมืด / เผ่าเครื่องจักร / ลิงก์ 4 / ลิงก์เอฟเฟค / 3000 / – ลูกศร : บน , บนขวา , ล่างซ้าย , ล่าง วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เอฟเฟค 2 ใบขึ้นไป , โดยมีมอนสเตอร์ติดชื่อ “Orphegor” รวมอยู่ด้วย (เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (2) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง. (1) (เงื่อนไข อ่านบทความต่อ

Posted On :

[SOFU] Bearrier

Bearrier ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / เอฟเฟค / 1600 / 0 (1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเทิร์นของอีกฝ่าย , (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดที่หมอบในโซนเวทมนตร์ & กับดักของเราจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟค. (2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดที่หมอบอยู่ในโซนเวทมนตร์ & กับดักของเราถูกทำลายโดยเอฟเฟคอีกฝ่าย : (ผล,ต่อเนื่อง) การ์ดใบน อ่านบทความต่อ

Posted On :

[SOFU] Kaminari Summer Vacation

Kaminari Summer Vacation ธาตุแสง / เผ่าสายฟ้า / ลิงก์ 2 / ลิงก์เอฟเฟค / 1600 / – ลูกศร : ล่างซ้าย , ล่างขวา วัตถุดิบ : มอนสเตอร์เผ่าสายฟ้า 2 ใบ (1) (เงื่อนไข) ฉับพลัน , เทิร์นละครั้ง , ในระหว่างเทิร์นของอีกฝ่าย : (คอส,กดใช้) เราสามารถ ทิ้งการ์ด 1 ใบ , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เผ่าสายฟ้าที่ไม่ใช่ อ่านบทความต่อ

Posted On :

[SOFU] Gravekeeper’s Esper

Gravekeeper’s Esper ธาตุมืด / เผ่าจอมเวทมนตร์ / เลเวล 7 / ฟิวชั่นเอฟเฟค / 2000 / 2000 วัตถุดิบ : มอนสเตอร์ติดชื่อ “Gravekeeper’s” (เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (3) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง. (1) (ต่อเนื่อง) การ์ดใบนี้ จะได้รับพลังโจมตีและป้องกัน เพิ่มขึ้น 100 ตาม ผลรวมจำนวนเลเวลเดิม อ่านบทความต่อ

Posted On :

[SOFU] Sky Striker Maneuver – Vectored Blast

Sky Striker Maneuver – Vectored Blast การ์ดเวทมนตร์ปกติ (1) (เงื่อนไข) ถ้า เราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในโซนเมนมอนสเตอร์ : (ผล) ส่ง การ์ดบนสุดของเด็ค ทั้งสองฝ่าย ลงสุสาน 2 ใบ , แล้ว ถ้า เรามีการ์ดเวทมนตร์ในสุสานเรา 3 ใบขึ้นไป , นำ มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่อยู่ใซนเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์ทั้งหมดกลับเด็ค.

Posted On :

[SOFU] Galaxy Braver

Galaxy Braver ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 8 / เอฟเฟค / 0 / 0 (เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคแต่ละอย่างของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง. (1) (คอส) แสดง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Photon” บนมือเรา 1 ใบ ; (กดใช้) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือ , แต่เลเวลจะกลายเป็นเท่ากับมอนสเตอร์ที่แสดง. (2) (เงื่อนไข) อ่านบทความต่อ

Posted On :

[SOFU] Salamangreat Gift

Salamangreat Gift การ์ดกับดักต่อเนื่อง (เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง. (1) (คอส) เราสามารถ ทิ้ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Salamangreat” จากบนมือเรา 1 ใบ ; (กดใช้) ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Salamangreat” จากเด็คเราลงสุสานเรา 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , จั่วการ์ด 1 ใบ. (2) (เงื่อน อ่านบทความต่อ

Posted On :