Traptrick
การ์ดกับดักปกติ
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (ใช้) รีมูฟ การ์ดกับดักปกติที่ไม่ใช่ การ์ดชื่อนี้ จากเด็คเรา 1 ใบ , และถ้าทำสำเร็จ , หมอบการ์ดที่มีชื่อเดียวกับการ์ดใบนั้นจากเด็คเราลงบนฟิลด์เรา 1 ใบ. (เงื่อนไขเพิ่มเติม) การ์ดที่หมอบใบนั้น สามารถ สั่งใช้งาน ในเทิร์นนี้ได้. และ , หลังจากสั่งใช้งานการ์ดใบนี้ , ในเทิร์นนี้ เราจะสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดกับดักได้อีกใบเดียวเท่านั้น.