Salamangreat Sanctuary
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ตราบที่การ์ดใบนี้หงายหน้าในโซนฟิลด์, (ผล) ถ้า เราจะอัญเชิญลิงก์ มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Salamangreat” , เราสามารถ อัญเชิญลิงก์ มอนสเตอร์ใบนั้น โดยใช้มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Salamangreat” ที่มีชื่อเหมือนกันเป็นวัตถุดิบลิงก์เพียงใบเดียวได้.
(2) (เงื่อนไข) ในระหว่างคำนวนความเสียหายระหว่างมอนสเตอร์เรา : (คอส) เราสามารถ จ่ายไลฟ์ 1000 และ เล็งเป้า มอนสเตอร์ลิงก์ที่เราควบคุม 1 ใบ ; (ใช้) มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีกลายเป็น 0 , และถ้าทำสำเร็จ , เพิ่มไลฟ์เท่ากับพลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ใบนั้น.