Salamangreat Heart
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละ 1 อย่าง , และอย่างละ 1 ครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างเมนเฟสเรา : (กดใช้) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Salamangreat” จากบนมือหรือสุสานเรา 1 ใบ.
(2) (คอส) เราสามารถ ส่ง การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าในโซนเวทมนตร์ & กับดัก ลงสุสาน , แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์ลิงก์ติดชื่อ “Salamangreat” ที่เราควบคุม 1 ใบ ที่ได้ผ่านการอัญเชิญลิงก์โดยการใช้มอนสเตอร์ชื่อเดียวกับตัวเองเป็นวัตถุดิบ ; (กดใช้) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Salamangreat” จากบนมือหรือสุสานเราในรูปแบบป้องกัน มากสุด ตามลูกศรลิงก์ของมอนสเตอร์ที่เลือก.