มอนสเตอร์ใหม่ Photon/Galaxy

มอนสเตอร์ใหม่ Palladion คาดว่าเป็นร่าง Link  ของ Palladion of the Sacred Tree

มอนสเตอร์ใหม่ Krawler จากรูปในการ์ดกับดัก World Legacy Communion

มอนสเตอร์ใหม่ Gravekeeper

มอนสเตอร์ใหม่ Salamangreat