Jump Victory Carnival 2018

“C” Ranger Shine Black
ธาตุดิน / เผ่าแมลง / เลเวล 4 / ปกติ / 2000 / 0


Soul Fusion

Gokipole
ธาตุดิน / เผ่าแมลง / เลเวล 3 / เอฟเฟค / 1000 / 1200
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกส่งลงสุสาน : (ผล) เราสามารถ นำ มอนสเตอร์เผ่าแมลง เลเวล 4 จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ. (เงื่อนไขเพิ่มเติม) ถ้า นำ มอนสเตอร์ปกติขึ้นมือด้วยเอฟเฟคนี้, (ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น, แล้ว เราสามารถ ทำลาย มอนสเตอร์บนฟิลด์ ที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือมากกว่า พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่อัญเชิญ 1 ใบ.

Giant Ball Park
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ในระหว่างคำนวนความเสียหาย : (ผล) เราสามารถ ทำให้ ความเสียหายจากการต่อสู้นี้เป็น 0 , และถ้าทำสำเร็จ, เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์เผ่าแมลง เลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากเด็คเราลงสุสาน 1 ใบ. (เงื่อนไขเพิ่มเติม) ถ้า มอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสานเป็นมอนสเตอร์ปกติ, (ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ที่มีชื่อเหมือนกัน จากบนมือเรา, เด็คเรา, และ/หรือ สุสานเรา กี่ใบก็ได้.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์ที่เราควบคุม ถูกส่งลงสุสาน โดยเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่าย : (ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ปกติ เผ่าแมลง จากสุสานเรา 1 ใบ.


Saikyo Jump Promotional Card

Super Armored Robot Weapon – Black Iron “C”
ธาตุดิน / เผ่าแมลง / เลเวล 8 / เอฟเฟค / 2400 / 2800
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เรามีมอนสเตอร์เผ่าแมลง ที่มีชื่อเหมือนกันในสุสานเรา 3 ใบ : (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์เหล่านั้นในสุสาน กี่ใบก็ได้ ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้่จากบนมือ, แล้ว สวมใส่การ์ดที่เลือกให้กับการ์ดใบนี้ในฐานะการ์ดสวมใส่.
(2) (คอส) เราสามารถ ส่ง มอนสเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้ จากเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ ลงสุสาน 1 ใบ ; (ผล) ทำลาย มอนสเตอร์อีกฝ่ายที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือมากกว่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ส่งลงสุสานทั้งหมด.