โปสเตอร์เปิดเผยให้เห็นว่า box นี้ยังมี 20th Secret Rare หรือที่เราเรียกกันว่า Red Rare อยู่