ยูกิโอโปรไทยแลนด์ อัพเดทข่าวสาร

Concept Duel 12th “Special Banlist”

เปิดรับมัคร : 23 กุมภาพันธ์ 2560 หมดเขต 19.30 น. เริ่มแข่งขัน 20.00 น. ประเภทกิจกรรม : YGOProTH Conc...

Concept Duel 11th “Special Banlist”

เปิดรับมัคร : 22 กุมภาพันธ์ 2560 หมดเขต 19.30 น. เริ่มแข่งขัน 20.00 น. ประเภทกิจกรรม : YGOProTH Conc...

Concept Duel 10th “Special Banlist”

เปิดรับมัคร : 20 กุมภาพันธ์ 2560 หมดเขต 19.30 น. เริ่มแข่งขัน 20.00 น. ประเภทกิจกรรม : YGOProTH Conc...

Concept Champion 7th

YGOProTH Concept Champion 7th Winner : Acid Aqua Deck : Zefra Banlist : 2017.1 OCG Allow Card : TCG/...