ยูกิโอโปรไทยแลนด์ อัพเดทข่าวสาร

Weekly Tournament 95th

เปิดรับมัคร : 31 มีนาคม 2560 หมดเขต 19.30 น. เริ่มแข่งขัน 20.00 น. ประเภทกิจกรรม : YGOProTH Weekly T...

Weekly Tournament 94th

เปิดรับมัคร : 24 มีนาคม 2560 หมดเขต 19.30 น. เริ่มแข่งขัน 20.00 น. ประเภทกิจกรรม : YGOProTH Weekly T...

Weekly Tournament 93rd

เปิดรับมัคร : 17 มีนาคม 2560 หมดเขต 19.30 น. เริ่มแข่งขัน 20.00 น. ประเภทกิจกรรม : YGOProTH Weekly T...

Weekly Tournament 92th (Special)

เปิดรับมัคร : 14 มีนาคม 2560 หมดเขต 20.00 น. เริ่มแข่งขัน 20.15 น. ประเภทกิจกรรม : YGOProTH Weekly T...