📙 จำหน่ายสินค้า การ์ดแท้ ยูกิโอ ปี 2018
📗 สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ ModernCard
📘 เรียงลำดับจากข่าวล่าสุดอยู่ด้านบน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 ตุลาคม 2018
Savage Strike
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 กันยายน 2018 
8 [EP18] Extra Pack 2018
21 [VJMP] V Jump Fall 2018 subscription bonus
22 [SR07] Structure Deck R: Undead World
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 สิงหาคม 2018
1 Saikyo Jump
4 [DBHS] Deck Build Pack: Hidden Summoners
18 20th Anniversary Set
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 กรกฎาคม 2018
14 Soul Fusion
16 Jump Vitory
21 [VJMP] V Jump July 2018
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 มิถุนายน 2018
9 [DP20] Duelist Pack: Legend Duelist 3
9 [18SP] Special Pack 20th Anniversary Edition Vol.2
21 [VJMP] V Jump August 2018
23 [SD34] Structure Deck: Master Link
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 พฤษภาคม 2018
12 [CP18] Collectors Pack 2018
21 [VJMP] V Jump July 2018
21 [VP18] 20th Anniversary Legendary Dragons
27 [18PR] Promotion Pack 2018.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 เมษายน 2018
1 [18TP] Tournament Pack 2018 Vol.2
4 [YA05] Yu-Gi-Oh! ARC-V volume 5
14 [CYHO] Cybernetic Horizon
21 [VJMP] V Jump June 2018.
23 [WJMP] Weekly Shōnen Jump 2018, Issue 21–22
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 มีนาคม 2018
1 [RB05] Perfect Rulebook 2018
10 [SR06] Structure Deck R: Curse of the Dark
10 [PP20] Premium Pack 20
20 [VJMP] V Jump May 2018
20 [VJMP] V Jump Spring 2018 subscription bonus
24 [ST18] Starter Deck 2018
24 [18SP] Special Pack 20th Anniversary Edition Vol.1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 กุมภาพันธ์ 2018
10 [RC02] Rarity Collection 20th Anniversary Edition
21 [VJMP] V Jump April 2018
23 [VB20] The Valuable Book 20
24 [DBDS] Deck Build Pack: Dark Savers
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🏆 มกราคม 2018
1 [18TP] Tournament Pack 2018 Vol.1
13 [FLOD] Flames of Destruction
20 [VJMP] V Jump March 2018
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬