กำหนดจำหน่าย

รายการสินค้า

ประเภท

ข้อมูล

14 มกราคม 2560

Maximum Crisis

Booster Pack

Click

21 มกราคม 2560

V Jump March 2017

Magazine

Click

21 กุมภาพันธ์ 2560

V Jump April 2017

Magazine

Click

25 กุมภาพันธ์ 2560

Structure Deck R: Tyranno’s Rage

Structure Deck R

Click

21 มีนาคม 2560

V Jump Spring 2017 subscription bonus

Magazine

Click

21 มีนาคม 2560

V Jump May 2017

Magazine

Click

15 เมษายน 2560

Code of the Duelist

Booster Pack

Click

24 เมษายน 2560

Weekly Shōnen Jump 2017, Issue 21–22

Magazine

Click

21 เมษายน 2560

V Jump June 2017

Magazine

Click

28 เมษายน 2560

Master Guide 5

Book

Click

13 พฤษภาคม 2560

Collectors Pack 2017

Booster Pack

Click

20 พฤษภาคม 2560

V Jump July 2017

Magazine

Click

20 พฤษภาคม 2560

V Jump Fall 2017 subscription bonus

Magazine

Click

2 มิถุนายน 2560

Duel Links Legend Deck Guide: Yami Yugi VS Seto Kaiba

Promotional

Click

3 มิถุนายน 2560

Duelist Pack: Legend Duelist

Booster Pack

Click

17 มิถุนายน 2560

Structure Deck: Cyberse Link

Structure Deck

Click

8 กรกฎาคม 2560

Circuit Break

Booster Pack

Click

11 สิงหาคม 2560

Deck Build Pack: Spirit Warriors

Booster Pack

Click

9 กันยายน 2560

Extra Pack 2017

Booster Pack

Click

23 กันยายน 2560

Structure Deck R: Surge of Divine Radiance!

Structure Deck R

Click

14 ตุลาคม 2560

Extreme Force

Booster Pack

Click