Sonic Bird ระดับ Ultra Rare
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือพลิกหงาย: นำการ์ดเวทมนตร์พิธีกรรมจากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ.

Summoner of Illusions ระดับ Ultra Rare
(1) พลิกหงาย : สังเวยมอนสเตอร์ใบอื่น 1 ใบ: อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กตร้าเด็คเรา 1 ใบ. มอนสเตอร์ฟิวชั่นใบนั้นจะถูกทำลายในเอนเฟสของเทิร์นนี้.

Hane-Hane ระดับ Ultra Rare
(1) พลิกหงาย: เล็งเป้ามอนสเตอร์บนฟิลด์ 1 ใบ; นำมอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ.

Sphere Kuriboh ระดับ Ultra Rare
(1) เมื่อมอนสเตอร์อีกฝ่ายประกาศโจมตี: เราสามารถส่งการ์ดนี้จากบนมือลงสุสาน; เปลี่ยนสภาพมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามาเป็นป้องกัน.
(2) เมื่อเราอัญเชิญพิธีกรรม, เราสามารถรีมูฟการ์ดนี้จากสุสานเราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอัญเชิญพิธีกรรม.

Axe Raider ระดับ Ultra Rare
ไม่มีเอฟเฟค

Blue-Eyes Ultimate Dragon ระดับ Ultra Rare
วัตถุดิบ:”Blue-Eyes White Dragon” + “Blue-Eyes White Dragon” + “Blue-Eyes White Dragon”

Autonomous Action Unit ระดับ Ultra Rare
(1) จ่ายไลฟ์พ้อย 1500, เล็งเป้ามอนสเตอร์ในสุสานอีกฝ่าย 1 ใบ; อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบนั้นลงบนฟิลด์เราในรูปแบบโจมตี, และสวมใส่การ์ดใบนี้. เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายหรือออกจากฟิลด์, ทำลายมอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่.

Fusion Gate ระดับ Ultra Rare
(1) ทั้งสองฝ่ายสามารถอัญเชิญฟิวชั่นโดยไม่ต้องใช้การ์ด “Polymerization”, แต่วัตถุดิบที่ใช้จะถูกรีมูฟ.

Magic Jammer ระดับ Ultra Rare
(1) เมื่ออีกฝ่ายสั่งใช้งานการ์ดเวทมนตร์: ทิ้งการ์ด 1 ใบ; ทำให้การสั่งใช้งานนั้นไร้ผล, และถ้าทำสำเร็จ, ทำลายการ์ดใบนั้น.

Magical Arm Shield ระดับ Ultra Rare
(1) เมื่ออีกฝ่ายประกาศโจมตีในขณะที่เราควบคุมมอนสเตอร์: เล็งเป้ามอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ, ยกเว้นมอนสเตอร์ที่โจมตี; ควบคุมมอนสเตอร์ใบนั้นจนจบแบทเทิลเฟส, และถ้าทำสำเร็จ, ย้ายการโจมตีไปที่มอนสเตอร์ใบนั้น.

The Hunter with 7 Weapons ระดับ Super Rare
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ: ประกาศเผ่า 1 เผ่า, เมื่อการ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์เผ่าที่ประกาศ, พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 1000 ในระหว่างดาเมจสเต็ป.

4-Starred Ladybug of Doom ระดับ Super Rare
(1) หลิกหงาย: ทำลายมอนสเตอร์ที่มีเลเวล 4 ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมด.

Judge Man ระดับ Super Rare
ไม่มีเอฟเฟค

Wonder Balloons ระดับ Super Rare
(1) เทิร์นละครั้ง: เราสามารถส่งการ์ดบนมือลงสุสานเท่าใดก็ได้; วาง Balloon Counter 1 เม็ดลงบนการ์ดใบนี้เท่ากับจำนวนการ์ดที่ส่งลงสุสานด้วยเอฟเฟคนี้. มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมดพลังโจมตีลดลง 300 ต่อจำนวน Balloon Counter บนการ์ดใบนนี้.

Shard of Greed ระดับ Super Rare
(1) ทุกครั้งที่เราดรอว์การ์ดตามปกติในช่วงดรอเฟสเรา, วาง Greed Counter 1 เม็ดบนการ์ดใบนี้. เราสามารถส่งการ์ดใบนี้ที่มีจำนวน Greed Counter อยู่เท่ากับหรือมากกว่า 2 เม็ดลงสุสาน, ดรอว์การ์ด 2 ใบ.

Twister ระดับ Super Rare
(1) จ่ายไลฟ์พอยน์ 500; ทำลายการ์ดเวทมนตร์หรือกับดักที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ 1 ใบ.

Order to Charge ระดับ Super Rare
(1) เล็งเป้ามอนสเตอร์ปกติที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์เรา 1 ใบ, ยกเว้นโทเคน: สังเวยมอนสเตอร์ใบนั้น, และถ้าทำสำเร็จ, ทำลายมอนสเตอร์บนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ.

Wicked-Breaking Flamberge – Baou ระดับ Super Rare
(1) ส่งการ์ดบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ; สวมใส่การ์ดใบนี้ให้กับมอนสเตอร์. มอนสเตอร์ที่สวมใส่จะได้รับพลังโจมตี 500. ถ้ามอนสเตอร์ที่สวมใส่ทำลายมอนสเตอร์จาการต่อสู้, เอฟเฟคมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายจะไร้ผล.

Makiu, the Magical Mist ระดับ Super Rare
(1) เล็งเป้า “Summoned Skull” หรือมอนสเตอร์เผ่าสายฟ้าบนฟิลด์เรา 1 ใบ; ทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายคุวบคุมทั้งหมดที่มีพลังป้องกันน้อยกว่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์เลือก. ในเทิร์นที่สั่งใช้งานการ์ดใบนี้ เราจะไม่สามารถแบทเทิลเฟส.

Mask of the Accursed ระดับ Super Rare
(1) มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะไม่สามารถโจมตี.
(2) ผู้ที่ควบคุมมอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะได้รับความเสียหาย 500 ในระหว่างแสตนบายเฟสของเรา.

Magical Hats ระดับ Super Rare
(1) ในระหว่างแบทเทิลเฟสของอีกฝ่าย: นำการ์ดเวทมนตร์/กับดักจากเด็คเรา 2 ใบและมอนสเตอร์ที่เราควบคุม 1 ใบ. อัญเชิญพิเศษการ์ดที่เลือกในฐานะมอนสเตอร์ปกติ(โจมตี 0/ป้องกัน 0) ในรูปแบบป้องกันคว่ำหน้า, และถ้ามอนสเตอร์ที่เลือกหงายหน้าอยู่, เปลี่ยนมอนสเตอร์ใบนั้นเป็นป้องกันคว่ำหน้า, และสลับตำแหน่งการ์ดทั้งสามใบนั้น. การ์ดที่เลือกมาจากเด็คทั้งสองใบจะถูกทำลายขณะจบแบทเทิลเฟส, และไม่สามารถอยู่บนฟิลด์ได้, ยกเว้นในระหว่างแบทเทิลเฟส.

Reinforcements ระดับ Super Rare
(1) เล็งเป้ามอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ; พลังป้องกันมอนสเตอร์ใบนั้นจะเพิ่ม 500 จนจบเทิร์น.

Crab Turtle ระดับ Rare
(1) มอนสเตอร์ใบนี้สามารถอัญเชิญพิธีกรรมด้วยการ์ดเวทมนตร์พิธีกรรม “Turtle Oath” เท่านั้น.

Divine Dragon – Excelion ระดับ Rare
(1) เมื่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ: การ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟคตามจำนวน “Divine Dragon – Excelion” ในสุสานของเรา.
● การ์ดนี้ได้รับพลังโจมตี 1000.
● ถ้าการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้, จะโจมตีได้อีกครั้ง.
● เมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้และส่งลงสุสาน, สร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย.

Vylon Ohm ระดับ Rare
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติ: เล็งเป้าการ์ดเวทมนตร์สวมใส่ในสุสานเรา 1 ใบ; รีมูฟการ์ดใบนั้น, และถ้าทำสำเร็จ, นำการ์ดใบนั้นขึ้นมือในระหว่างแสตนบายเฟสถัดไปของเรา.

Crass Clown ระดับ Rare
(1) เมื่อการ์ดใบนี้เปลี่ยนรูปแบบจากป้องกันเป็นโจมตี: นำมอนสเตอร์บนฟิลด์อีกฝ่ายขึ้นมือ 1 ใบ.

Lyna the Light Charmer ระดับ Rare
(1) พลิกหงาย: ตราบเท่าที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ควบคุมมอนสเตอร์ธาตุแสงที่อยู่บนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ.

Dharc the Dark Charmer ระดับ Rare
(1) พลิกหงาย: ตราบเท่าที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ควบคุมมอนสเตอร์ธาตุมืดที่อยู่บนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ.

Wynn the Wind Charmer ระดับ Rare
(1) พลิกหงาย: ตราบเท่าที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ควบคุมมอนสเตอร์ธาตุลมที่อยู่บนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ.

Hiita the Fire Charmer ระดับ Rare
(1) พลิกหงาย: ตราบเท่าที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ควบคุมมอนสเตอร์ธาตุไฟที่อยู่บนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ.

Eria the Water Charmer ระดับ Rare
(1) พลิกหงาย: ตราบเท่าที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ควบคุมมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่อยู่บนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ.

Aussa the Earth Charmer ระดับ Rare
(1) พลิกหงาย: ตราบเท่าที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ควบคุมมอนสเตอร์ธาตุดินที่อยู่บนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ.

Karate Man ระดับ Rare
(1) เทิร์นละครั้ง: เราสามารถทำให้พลังโจมตีเดิมการ์ดใบนี้กลายเป็น 2 เท่า. ในระหว่างเอนเฟสของเทิร์นที่เราใช้เอฟเฟคการ์ดใบนี้, ทำลายการ์ดใบนี้.

Dream Clown ระดับ Rare
(1) เมื่อการ์ดใบนี้เปลี่ยนจากโจมตีเป็นป้องกัน: ทำลายมอนสเตอร์บนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ.

Skelengel ระดับ Rare
(1) พลิกหงาย: ดรอว์การ์ด 1 ใบ.

Muka Muka ระดับ Rare
(1) การ์ดใบนั้นได้รับพลังโจมตีและป้องกัน 300 ต่อจำนวนการ์ดบนมือผู้ควบคุม.

Cat’s Ear Tribe ระดับ Rare
(1) พลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้ในเทิร์นของอีกฝ่ายจะกลายเป้น 200 ในระหว่างดาเมจสเต็ป.

Skull Red Bird ระดับ Rare
ไม่มีเอฟเฟค

Dragon Zombie ระดับ Rare
ไม่มีเอฟเฟค

Bickuribox ระดับ Rare
วัตถุดิบ: “Crass Clown” + “Dream Clown”

Crimson Sunbird ระดับ Rare
วัตถุดิบ: “Faith Bird” + “Skull Red Bird”

White Elephant’s Gift ระดับ Rare
(1) ส่งมอนสเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟคที่หงายหน้าบนฟิลด์เราลงสุสาน 1 ใบ; ดรอว์การ์ด 2 ใบ.

Fulfillment of the Contract ระดับ Rare
(1) จ่ายไลฟ์พ้อย 800, เล็งเป้ามอนสเตอร์พิธีกรรมจากสุสานของเรา 1 ใบ; อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบนั้น, และถ้าทำสำเร็จ, สวมใส่การ์ดใบนี้. ถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลาย, รีมูฟมอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่.

Earthquake ระดับ Rare
(1) เปลี่ยนรูปแบบมอนสเตอร์ที่หงายหน้าเป็นป้องกันทั้งหมด.

Twin Swords of Flashing Light – Tryce ระดับ Rare
(1) ส่งการ์ดบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ; สวมใส่การ์ดใบนี้ให้กับมอนสเตอร์. พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกสวมจะลดลง 500, และสามารถโจมตีได้ 2 ครั้งในระหว่างแบทเทิลเฟส.

Mask of Dispel ระดับ Rare
(1) เล็งเป้าการ์ดเวทมนตร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ; ฝ่ายที่ควบคุมการ์ดเวทมนตร์ใบนั้นจะได้รับความเสียหาย 500 ในระหว่างแสตนบายเฟสของเรา. เมื่อการ์ดที่เลือกออกจากฟิลด์, ทำลายการ์ดใบนี้.

Book of Secret Arts ระดับ Rare
(1) สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทมนตร์เท่านั้น. มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะได้รับโจมตีและป้องกัน 300.

Sword of Dark Destruction ระดับ Rare
(1) สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ธาตุมืดเท่านั้น. มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะได้รับโจมตี 400 และพลังป้องกันลดลง 300.

Trap Jammer ระดับ Rare
(1) ในระหว่างแบทเทิลเฟส, เมื่ออีกฝ่ายสั่งใช้งานการ์ดกับดัก: เราสามารถทำให้การสั่งใช้งานนั้นไร้ผล, และถ้าทำสำเร็จ, ทำลายการ์ดใบนั้น.

Staunch Defender ระดับ Rare
(1) เมื่อมอนสเตอร์อีกฝ่ายประกาศโจมตี: เล็งเป้ามอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์เรา 1 ใบ; ในระหว่างเทิร์นนี้, อีกฝ่ายจะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ใบนั้นเท่านั้นและมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่หงายหน้าอยู่ทั้งหมดต้องโจมตีมอนสเตอร์ใบนั้น.

Curse of Aging ระดับ Rare
(1) ทิ้งการ์ด 1 ใบ; จนจบเทิร์นนี้พลังโจมตีและป้องกันของมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมดจะลดลง 500 .

Ready for Intercepting ระดับ Rare
(1) เปลี่ยนรูปแบบมอนสเตอร์เผ่านักรบหรือจอมเวทมนตร์บนฟิลด์เป็นป้องกันคว่ำหน้า 1 ใบ.

Judgment of Anubis ระดับ Rare
(1) ทิ้งการ์ด 1 ใบ; ทำให้การสั่งใช้งานและเอฟเฟคของการ์ดเวทมนตร์ที่อีกฝ่ายผู้ควบคุมที่มีผลทำลายการ์ดเวทมนตร์/กับดักบนฟิลด์ไร้ผล, และถ้าทำสำเร็จ, ทำลายการ์ดใบนั้น, แล้วหลังจากนั้น เราสามารถทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ, และถ้าทำสำเร็จ, สร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไป.

Backup Soldier ระดับ Rare
(1) ถ้าเรามีมอนสเตอร์ในสุสาน 5 ใบ: นำมอนสเตอร์ปกติที่มีพลังโจมตีน้อยกว่า 1500 จากสุสานขึ้นมือ 3 ใบ.

Fortress Whale ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญพิธีกรรมด้วยเวทมนตร์พิธีกรรม “Fortress Whale’s Oath” เท่านั้น

Skull Guardian ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญพิธีกรรมด้วยเวทมนตร์พิธีกรรม “Novox’s Prayer” เท่านั้น.

Guardian Tryce ระดับ Common
การ์ดใบนี้สามารถถูกอัญเชิญปกติ, อัญเชิญพลิกหงาย, หรืออัญเชิญพิเศษ, เมื่อมี “Twin Swords of Flashing Light – Tryce” อยู่บนฟิลด์เราเท่านั้น.
(1) เมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายและลงสุสาน, อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากสุสานที่ถูกสังเวยสำหรับอัญเชิญแอดวานซ์การ์ดใบนี้.

Shadow Ghoul ระดับ Common
(1) เพิ่มพลังโจมตี 100 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสาน.

Storming Wynn ระดับ Common
(1) เทิร์นละครั้ง: เราสามารถสังเวยมอนเตอร์ธาตุลม 1 ใบ, ยกเว้นการ์ดใบนี้, อัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ธาตุลมจากบนมือ 1 ใบ. มอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟคนี้จะถูกทำลายเมื่อการ์ดใบนี้ออกจากสนาม.

Blazing Hiita ระดับ Common
(1) เทิร์นละครั้ง: เราสามารถสังเวยมอนเตอร์ธาตุไฟ 1 ใบ, ยกเว้นการ์ดใบนี้, อัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ธาตุลมจากบนมือ 1 ใบ. มอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟคนี้จะถูกทำลายเมื่อการ์ดใบนี้ออกจากสนาม.

Raging Eria ระดับ Common
(1) เทิร์นละครั้ง: เราสามารถสังเวยมอนเตอร์ธาตุน้ำ 1 ใบ, ยกเว้นการ์ดใบนี้, อัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ธาตุลมจากบนมือ 1 ใบ. มอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟคนี้จะถูกทำลายเมื่อการ์ดใบนี้ออกจากสนาม.

Avalanching Aussa ระดับ Common
(1) เทิร์นละครั้ง: เราสามารถสังเวยมอนเตอร์ธาตุดิน 1 ใบ, ยกเว้นการ์ดใบนี้, อัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์ธาตุลมจากบนมือ 1 ใบ. มอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟคนี้จะถูกทำลายเมื่อการ์ดใบนี้ออกจากสนาม.

Malice Ascendant ระดับ Common
(1) ในระหว่างแสตนบายเฟสของอีกฝ่าย, ส่งการ์ดบนสุดของเด็คอีกฝ่ายลงสุสานตามจำนวน “Malice Ascendant” ในสุสานเรา.

Element Doom ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ขณะที่มีมอนสเตอร์ธาตุดังต่อไปนี้อยุ่บนฟิลด์.
● ดิน: เอฟเฟคของเอฟเฟคมอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้ทำลายจากการต่อสู้จะไร้ผล.
● ลม: ถ้าการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้, การ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้อีกครั้ง.

Element Magician ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ขณะที่มีมอนสเตอร์ธาตุดังต่อไปนี้อยุ่บนฟิลด์.
● ธาตุน้ำ: ไม่สามารถเปลี่ยนการควบคุมของการ์ดใบนี้.
● ลม: ถ้าการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้, การ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้อีกครั้ง.

Element Soldier ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ขณะที่มีมอนสเตอร์ธาตุดังต่อไปนี้อยุ่บนฟิลด์.
● ธาตุน้ำ: ไม่สามารถเปลี่ยนการควบคุมของการ์ดใบนี้.
● ดิน: เอฟเฟคของเอฟเฟคมอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้ทำลายจากการต่อสู้จะไร้ผล.

Guardian Baou ระดับ Common
การ์ดใบนี้สามารถถูกอัญเชิญปกติ, อัญเชิญพลิกหงาย, หรืออัญเชิญพิเศษ, เมื่อมี “Wicked-Breaking Flamberge – Baou” อยู่บนฟิลด์เราเท่านั้น.
(1) ทุกครั้งที่การ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายและส่งลงสุสานจากจากการต่อสู้: การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตี 1000 , และเอฟเฟคของการ์ดมอนสเตอร์ที่โดนการ์ดนี้ทำลายด้วยเอฟเฟคจากการต่อสู้จะไร้ผล.

Hourglass of Courage ระดับ Common
(1) ถ้าการ์ดนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือพลิกหงาย, พลังโจมตีและป้องกันเดิมของการ์ดใบนี้จะเหลือครึ่งเดียวจนกว่าจะถึงเอนด์เฟสของเทิร์นถัดไปของเรา. หลังจากนั้น, พลังโจมตีและป้องกันเดิมจะเพิ่มเป็น 2 เท่า.

Insect Soldiers of the Sky ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้โจมตีมอนเตอร์ธาตุลม, การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตี 1000.

Dark Cat with White Tail ระดับ Common
(1) หลิกหงาย: นำมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 2 ใบและมอนสเตอร์ที่เราควบคุม 1 ใบขึ้นมือ.

Bite Shoes ระดับ Common
(1) หลิกหงาย: เปลี่ยนรูปแบบมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ.

Bladefly ระดับ Common
(1) ตราบที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์, มอนสเตอร์ธาตุลมจะได้รับพลังโจมตี 500 และมอนสเตอร์ธาตุดินจะมีพลังโจมตีลดลง 400.

Parasitic Ticky ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้ได้รับพลังโจมตีและป้องกัน 500 ตามจำนวนโทเคนบนฟิลด์.

King of Yamimakai ระดับ Common
ไม่มีเอฟเฟค

Faith Bird ระดับ Common
ไม่มีเอฟเฟค

The Snake Hair ระดับ Common
ไม่มีเอฟเฟค

Great Mammoth of Goldfine ระดับ Common
วัตถุดิบ: “The Snake Hair” + “Dragon Zombie”

Contact with the Aquamirror ระดับ Common
(1) ถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ธาตุน้ำ, สั่งใช้งานเอฟเฟค 1 อย่างดังต่อไปนี้. แต่ถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุน้ำ, เราจะสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคทั้ง 2 เอฟเฟคดังต่อไปนี้.
• ตรวจสอบการ์ดที่เซ็ตคว่ำอยู่ในโซนเวทมนตร์/กับดักทั้งหมดของอีกฝ่าย, แล้วนำการ์ดเหล่านั้นกลับคว่ำตามเดิม.
• ตรวจสอบการ์ดบนสุดของเด็คเราหรืออีกฝ่าย 2 ใบ, แล้วนำกลับที่เดิมโดยสามารถจัดเรียงลำดับได้ตามชอบ.

Ritual Cage ระดับ Common
(1) ความเสียหายจากการต่อสู้ที่เราได้รับจากการต่อสู้ของมอนสเตอร์พิธีกรรมของเราจะกลายเป็น 0.
(2) มอนสเตอร์พิธีกรรมที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์เราจะไม่ถูกเล็งเป้า, หรือถูกทำลาย, จากเอฟเฟคมอนสเตอร์.

Ascending Soul ระดับ Common
(1) เทิร์นละครั้ง, เมื่อมอนสเตอร์พิธีกรรมถูกอัญเชิญแบบพิธีกรรม: เราจะสามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์ที่ใช้สังเวยในการอัญเชิญพิธีกรรมจากสุสานเรา 1 ใบ; นำมอนสเตอร์ใบนั้นขึ้นมือ

Card Rotator ระดับ Common
(1) ส่งการ์ดบนมือเราลงสุสาน 1 ใบ; เปลี่ยนรูปแบบมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมทั้งหมด.

Twister ระดับ Common
(1) จ่ายไลฟ์พ้อย 500, แล้วเล็งเป้าการ์ดเวทมนตร์/กับดักที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ; ทำลายการ์ดใบนั้น.

Samsara ระดับ Common
(1) มอนสเตอร์ที่ถูกสังเวยเพื่ออัญเชิญพิธีกรรมจะกลับเข้าเด็คแทนการส่งลงสุสาน.

7 ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ด “7” หงายหน้าอยู่บนฟิลด์เรา 3 ใบ: ดรอว์การ์ด 3 ใบ, แล้วทำลาย “7” ทั้งหมด.
(2) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งจากบนฟิลด์ลงสุสาน: เราจะได้รับไลฟ์พ้อน 700.

Gryphon’s Feather Duster ระดับ Common
(1) ทำลายการ์ดเวทมนตร์/กับดักบนฟิลด์เราทั้งหมด, และถ้าทำสำเร็จ, เราจะได้รับไลฟ์พ้อย 500 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกทำลาย.

Morale Boost ระดับ Common
(1) ทุกครั้งที่แต่ละฝ่ายสวมใส่การ์ดเวทมนตร์สวมใส่, ผู้ที่ควบคุมการ์ดเวทมนตร์สวมใส่ใบนั้นจะได้รับไลฟ์พ้อย 1000.
(2) ทุกครั้งที่การ์ดเวทมนตร์สวมใส่ออกจากฟิลด์, ผู้ควบคุมการ์ดใบนั้นจะได้รับความเสียหาย 1000.

Rod of the Mind’s Eye ระดับ Common
(1) ความเสียหายจากการต่อสู้ที่อีกฝ่ายได้รับจากมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะกลายเป็น 1000.

Secret Pass to the Treasures ระดับ Common
(1) เล็งเป้ามอนสเตอร์ที่งายหน้าที่มีพลังโจมตี 1000 หรือน้อยกว่าบนฟิลด์เรา 1 ใบ; ในระหว่างเทิร์นนี้, มอนสเตอร์ใบนั้นสามารถโจมตีอีกฝ่ายได้โดยตรง.

Restructer Revolution ระดับ Common
(1) สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 200 ตามจำนวนการ์ดบนมืออีกฝ่าย.

Fortress Whale’s Oath ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้ใช้สำหรับอัญเชิญพิธีกรรม “Fortress Whale”. เราต้องสังเวยมอนเตอร์บนมือหรือฟิลด์ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับ 7 หรือมากกว่า.

Turtle Oath ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้ใช้สำหรับอัญเชิญพิธีกรรม “Crab Turtle”. เราต้องสังเวยมอนเตอร์บนมือหรือฟิลด์ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับ 8 หรือมากกว่า.

Conscription ระดับ Common
(1) ตรวจสอบการ์ดใบบนสุดของเด็คอีกฝ่าย, ถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถอัญเชิญปกติ, อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบนี้บนฟิลด์เรา. ถ้าไม่ใช้, นำการ์ดใบนั้นขึ้นมืออีกฝ่าย.

Forced Ceasefire ระดับ Common
(1) ทิ้งการ์ด 1 ใบ; จนจบเทิร์นนี้, การ์ดกับดักจะไม่สามารถสั่งใช้งานได้.

The Spell Absorbing Life ระดับ Common
(1) พลิกหงายมอนเตอร์ป้องกันทุกใบบนฟิลด์เป็นป้องกันหงายหน้า. เอฟเฟคพลิกหงายจะไม่สามารถใช้ได้, หลังจากนั้น, เพิ่มไลฟ์พ้อย 400 ตามจำนวนมอนเตอร์เอฟเฟคบนฟิลด์.

Hidden Spellbook ระดับ Common
เราสามารถใช้เอฟเฟคของการ์ดนี้ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) เล็งเป้าการ์ดเวทมนตร์ในสุสานเรา 2 ใบ; นำการ์ดเหล่านั้นกลับเด็ค.

Meteorain ระดับ Common
(1) ในเทิร์นนี้, เมื่อมอนสเตอร์เราโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่อยู่ในรูปแบบป้องกัน, สร้างความเสียหายแบบทะลุพลังป้องกัน.

Nutrient Z ระดับ Common
(1) ในระหว่างดาเมจสเต็ปของเทิร์นอีกฝ่าย, ถ้าเรากำลังจะได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ 2000 หรือมากกว่า: เราจะได้รับไลฟ์พ้อย 4000 ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น.

Enchanted Javelin ระดับ Common
(1) เราจะได้รับไลฟ์พ้อยตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่โจมตีเข้ามา.

Snake Fang ระดับ Common
(1) พลังป้องกันของมอนสเตอร์บนฟิลด์ 1 ใบจะลดลง 500 จนจบเทิร์นนี้.