Garlandolf, King of Destruction ระดับ Ultra Rare
การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญพิธีกรรมโดยการ์ดเวทมนตร์พิธีกรรม “Ritual of Destruction” เท่านั้น.
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิธีกรรม: ทำลายมอนสเตอร์ใบอื่นที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ทั้งหมดที่มีพลังป้องกันเท่ากับหรือน้อยกว่าพลังโจมตีการ์ดใบนี้, และถ้าทำสำเร็จ, การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟคนี้.

Divine Grace – Northwemko ระดับ Ultra Rare
การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญพิธีกรรมโดยการ์ดเวทมนตร์พิธีกรรม “Ritual of Grace” เท่านั้น.
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิธีกรรม: เล็งเป้าการ์ดใบอื่นบนฟิลด์ตามจำนวนวัตถุดิบที่ใช้สำหรับอัญเชิญพิธีกรรมการ์ดใบนี้; ตราบเท่าที่การ์ดที่ถูกเลือกยังหงายหน้าอยู่บนฟิลด์, การ์ดใบนี้จะไม่สามารถถูกทำลายโดยเอฟเฟค.

Double Coston ระดับ Ultra Rare
(1) เมื่อเราจะอัญเชิญแอดวานซ์มอนสเตอร์ธาตุมืด, การ์ดใบนี้จะนับเป็นวัตถุดิบสำหรับสังเวย 2 ใบ.

Kaiser Sea Horse ระดับ Ultra Rare
(1) เมื่อเราจะอัญเชิญแอดวานซ์มอนสเตอร์ธาตุแสง, การ์ดใบนี้จะนับเป็นวัตถุดิบสำหรับสังเวย 2 ใบ.

Senju of the Thousand Hands ระดับ Ultra Rare
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพลิกหงาย: เราสามารถนำมอนสเตอร์พิธีกรรมจากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.

Meteor B. Dragon ระดับ Ultra Rare
วัตถุดิบ”: “Red-Eyes B. Dragon” + “Meteor Dragon”

Half Shut ระดับ Ultra Rare
(1) เล็งเป้ามอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ; มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังโจมตีเหลือครึ่งเดียวจนถึงเอนเฟส, และมอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้.

Stamping Destruction ระดับ Ultra Rare
(1) ถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์เผ่ามังกรเท่านั้น, ทำลายการ์ดเวทมนตร์/กับดักบนฟิลด์ 1 ใบ, และสร้างความเสียหายให้ผู้ควบคุมการ์ดใบนั้น 500.

Black Pendant ระดับ Ultra Rare
(1) มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500.
(2) เมื่อการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์ถูกส่งลงสุสาน: สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 500.

Mirror Wall ระดับ Ultra Rare
(1) มอนสเตอร์อีกฝ่ายที่โจมตีมอนสเตอร์จะมีพลังโจมตีเหลือครึ่งเดียว.
(2) ในระหว่างสแตนบายเฟสของเรา: จ่ายไลฟ์พ้อย 2000, ถ้าืทำไม่สำเร็จ, ทำลายการ์ดใบนี้.

Paladin of White Dragon ระดับ Super Rare
การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญพิธีกรรมโดยการ์ดเวทมนตร์พิธีกรรม “White Dragon Ritual” เท่านั้น.
(1) ถ้าการ์ดใบนี้โจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกัน: ทำลายมอนสเตอร์ใบนั้นก่อนคำนวนความเสียหาย.
(2) เราสามารถสังเวยการ์ดใบนี้; อัญเชิญพิเศษ “Blue-Eyes White Dragon” จากบนมือหรือเด็ค 1 ใบ. (Blue-Eyes White Dragon ที่ถูกอัญเชิญพิเศษด้วยเอฟเฟคนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นที่ถูกอัญเชิญ.)

Leotaur ระดับ Super Rare
(1) ถ้าการ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ปกติ: การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 ในระหว่างคำนวนความเสียหายเท่านั้น.

Djinn Prognosticator of Rituals ระดับ Super Rare
(1) ถ้าเรากำลังจะอัญเชิญพิธีกรรม, เราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานเราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอัญเชิญพิธีกรรมได้.
(2) ถ้ามอนสเตอร์พิธีกรรมที่ใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบสร้างความเสียหายจากการต่อสู้ให้อีกฝ่าย: อีกฝ่ายทิ้งการ์ด 1 ใบ.

Dweller in the Depths ระดับ Super Rare
(1) การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 ตามจำนวนการ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่องที่หงายหน้าในโซนเวทมนตร์/กับดักของเรา.

Twin-Headed Behemoth ระดับ Super Rare
เราสามารถใช้เอฟเฟคของ “Twin-Headed Behemoth” ได้เทิร์นครั้ง.
(1) ในระหว่างเอนเฟส, ในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูกทำลายจากบนฟิลด์และถูกส่งลงสุสาน: อัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากสุสาน, และพลังโจมตีและป้องกันจะกลายเป็น 1000.

Sasuke Samurai ระดับ Super Rare
(1) ถ้าการ์ดใบนี้โจมตีมอนสเตอร์รูปแบบป้องกัน, ทำลายมอนสเตอร์ใบนั้น.

Djinn Disserere of Rituals ระดับ Super Rare
(1) ถ้าเรากำลังจะอัญเชิญพิธีกรรม, เราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานเราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอัญเชิญพิธีกรรมได้.
(2) ถ้ามอนสเตอร์พิธีกรรมที่ใช้การ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบจะไม่ได้รับเอฟเฟคการ์ดกับดัก.

Jerry Beans Man ระดับ Super Rare
ไม่มีเอฟเฟค

Gravity Axe – Grarl ระดับ Super Rare
(1) มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม 500.
(2) มอนสเตอร์อีกฝ่ายไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบวางการ์ด.

Shooting Star Bow – Ceal ระดับ Super Rare
(1) มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีลดลง 1000.
(2) มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้สามารถโจมตีโดยตรง.

Regretful Rebirth ระดับ Super Rare
(1) เมื่อมอนสเตอร์ของเราถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสาน: เล็งเป้ามอนสเตอร์ใบนั้น; อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ที่เลือกในรูปแบบป้องกันหงายหน้า, แต่มอนสเตอร์ใบนั้นจะถูกทำลายในระหว่างเอนเฟส.

Magician’s Circle ระดับ Super Rare
(1) การ์ดใบนี้สามารถสั่งใช้งานได้เมื่อมีการ์ดการ์ดมอนสเตอร์เผ่า จอมเวทย์ สั่งโจมตี. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกการ์ดมอนสเตอร์เผ่า จอมเวทย์ คนละใบจากในเด็คใบเองที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือน้อยกว่า 2000 แล้วอัญเชิญแบบพิเศษมาบนสนามตนในสภาพตั้งโจมตีหงายหน้า

Lycanthrope ระดับ Rare
เราสามารถอัญเชิญพิธีกรรมการ์ดใบนี้ได้ด้วยเวทมนตร์พิธีกรรม “Synthesis Spell” เท่านั้น.
(1) เมื่อการ์ดใบนี้สร้างความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับอีกฝ่าย: สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 200 ตามจำนวนมอนสเตอร์ปกติที่อยู่ในสุสานของเรา.

Cú Chulainn the Awakened ระดับ Rare
เราสามารถอัญเชิญพิธีกรรมการ์ดใบนี้ได้ด้วยเวทมนตร์พิธีกรรม “Emblem of the Awakening” เท่านั้น.
(1) เทริน์ละครั้ง, เราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ปกติ ในสุสานเรา 1 ใบ; การ์ดใบนี้จะมีพลังเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีของมอนเตอร์ใบนั้นจนถึงสแตนบายเฟสถัดไปของเรา.

Elemental Mistress Doriado ระดับ Rare
เราสามารถอัญเชิญพิธีกรรมการ์ดใบนี้ได้ด้วยเวทมนตร์พิธีกรรม “Doriado’s Blessing” เท่านั้น.
(1) การ์ดใบนี้นับว่าเป็นธาตุลม, น้ำ, ไฟ, ดิน.

Dragon Seeker ระดับ Rare
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญปกติหรือพลิกหงาย: ทำลายมอนสเตอร์เผ่ามังกรบนฟิลด์ 1 ใบ.

Machine King ระดับ Rare
(1) การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 ตามจำนวนมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรบนฟิลด์.

Guardian Grarl ระดับ Rare
การ์ดนี้สามารถถูกอัญเชิญปกติ, อัญเชิญพลิกหงายหรืออัญเชิญพิเศษเมื่อมี “Gravity Axe – Grarl”อยู่บนฟิลด์เราเท่านั้น.
(1) ถ้าการ์ดนี้อยู่บนมือเราเราเดียวเท่านั้น, เราสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดนี้.

Ancient Dragon ระดับ Rare
(1) เมื่อการ์ดใบนี้สร้างความเสียหายจากการต่อสู้โดยการโจมตีให้อีกฝ่าย: เราสามารถเพิ่มเลเวลการ์ดใบนี้ 1 และเพิ่มพลังโจมตี 500.

Vylon Charger ระดับ Rare
(1) มอนสเตอร์ธาตุแสงที่หงายหน้าที่เราควบคุมอยู่จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 300 ตามจำนวนการ์ดสวมใส่ที่สวมใส่การ์ดใบนี้.

Naturia Strawberry ระดับ Rare
(1) เทิร์นละครั้ง, ถ้าอีกฝ่ายอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษ, การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 ตามจำนวนเลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญจนถึงเอนเฟส.

Naturia Dragonfly ระดับ Rare
(1) การ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้จากมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 2000 หรือมากกว่า.
(2) การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ชื่อ “Neturia” ที่อยู่ในสุสานเรา.

Ally of Justice Garadholg ระดับ Rare
(1) ถ้าการ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ธาตุแสง, การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 ในระหว่างคำนวนความเสียหายเท่านั้น.

Shadowslayer ระดับ Rare
(1) ถ้าบนฟิลด์อีกฝ่ายมีมอนสเตอร์ป้องกันอยู่เท่านั้น, การ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีโดยตรง.

Element Valkyrie ระดับ Rare
(1) การ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ขณะที่มีมอนสเตอร์ธาตุดังต่อไปนี้อยุ่บนฟิลด์.
● ธาตุไฟ: การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500.
● ธาตุน้ำ: ไม่สามารถเปลี่ยนการควบคุมของการ์ดใบนี้.

Element Saurus ระดับ Rare
(1) การ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ขณะที่มีมอนสเตอร์ธาตุดังต่อไปนี้อยุ่บนฟิลด์.
● ธาตุไฟ: การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500.
● ดิน: เอฟเฟคของเอฟเฟคมอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้ทำลายจากการต่อสู้จะไร้ผล.

Element Dragon ระดับ Rare
การ์ดนี้จะได้รับเอฟเฟคตามธาตุของมอนส์เตอร์ที่อยู่บนฟิลด์
● ธาตุไฟ : เพิ่มพลังโจมตีการ์ดใบนี้ 500 พ้อยต์
● ธาตุลม : เมื่อการ์ดนี้ทำลายมอนสเตอร์ขอฝ่ายตรงข้ามโดยการต่อสู้ การ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้อีกครั้ง

Guardian Ceal ระดับ Rare
การ์ดใบนี้สามารถถูกอัญเชิญปกติ, อัญเชิญพลิกหงาย, หรืออัญเชิญพิเศษ, เมื่อมี “Shooting Star Bow – Ceal”อยู่บนฟิลด์เราเท่านั้น.
(1) ส่งการ์ดเวทมนตร์สวมใส่ที่สวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ลงสุสาน 1 ใบและเล็งเป้ามอนสเตอร์บนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ; ทำลายมอนสเตอร์ใบนั้น.

Machine King Prototype ระดับ Rare
(1) การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้น 100 ตามจำนวนมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรใบอื่นที่หงายหน้าบนฟิลด์.

D.D. Crazy Beast ระดับ Rare
(1) มอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้ทำลายจะถูกรีมูฟ.

Gray Wing ระดับ Rare
(1) ในระหว่างเมนเฟส 1 ของเรา: ทิ้งการ์ด 1 ใบ; การ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้ 2 ครั้งในระหว่างแบทเทิลเฟสของเทิร์นนี้.

Ally of Justice Garadholg ระดับ Rare
(1) ถ้าการ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ธาตุแสง, การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 ในระหว่างคำนวนความเสียหายเท่านั้น.

Sprite’s Blessing ระดับ Rare
(1) การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุแสง. เราต้องสังเวยมอนสเตอร์บนมือหรือบนฟิลด์เราให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับมอนสเตอร์พิธีกรรมที่จะอัยเชิญพิธีกรรม.

Release Restraint Wave ระดับ Rare
(1) เล็งเป้าการ์ดเวทมนตร์สวมใส่บนฟิลด์เรา 1 ใบ; ทำลายการ์ดใบนั้นและการ์ดเวทมนตร์/กับดักทั้งหมดที่เซ็ตอยู่บนฟิลด์อีกฝ่าย.

Ritual Weapon ระดับ Rare
(1) สวมใส่ให้มอนสเตอร์พิธีกรรมเลเวล 6 หรือต่ำกว่าเท่านั้น. มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะมีพลังโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้น 1500.

Fusion Weapon ระดับ Rare
(1) สวมใส่ให้มอนสเตอร์ฟิวชั่นเลเวล 6 หรือต่ำกว่าเท่านั้น. มอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่จะมีพลังโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้น 1500.

Two-Man Cell Battle ระดับ Rare
(1) ในระหว่างเอนเฟสของทั้งสองฝ่าย, ผู้เล่นเทิร์นนั้นจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ปกติเลเวล 4 จากบนมือ 1 ใบ.

Fairy of the Spring ระดับ Rare
(1) นำการ์ดเวทมนตร์สวมใส่จากสุสานเราขึ้นมือ 1 ใบ. ในเทิร์นนี้, เราจะสั่งใช้งานการ์ดใบนั้นไม่ได้.

Cry Havoc! ระดับ Rare
(1) ในระหว่างเมนเฟสเรา: เราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ในสุสานเรา 1 ใบ; อัญเชิญปกติหรือเซ็ตมอนสเตอร์ปกติจากบนมือเรา 1 ใบ.

Common Charity ระดับ Rare
(1) ดรอว์การ์ด 2 ใบ, แล้วรีมูฟมอนสเตอร์ปกติบนมือเรา 1 ใบ, ถ้าทำไม่สำเร็จ, ส่งการ์ดบนมือเราทั้งหมดลงสุสาน.

Des Counterblow ระดับ Rare
(1) มอนสเตอร์ที่สร้างความเสียหายจากการต่อสู้โดยการโจมตีโดยตรงจะถูกทำลาย.

Desert Sunlight ระดับ Rare
(1) มอนสเตอร์บนฟิลด์เราทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นป้องกันหงายหน้า.

Beckoning Light ระดับ Rare
(1) ทิ้งการ์ดบนมือเราทั้งหมด; นำมอนสเตอร์ธาตุแสงที่อยู่ในสุสานเราขึ้นมือตามจำนวนการ์ดที่เราทิ้ง.

Micro Ray ระดับ Rare
(1) เล็งเป้ามอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนฟิลด์ 1 ใบ; มอนสเตอร์ใบนั้นจะมีพลังป้องกันกลายเป็น 0 จนจบเทิร์นนี้.

Radiant Spirit ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสาน, ทำลายมอนสเตอร์ที่เซ็ตอยู่และมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ธาตุแสงทั้งหมด.

Umbral Soul ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสาน, ทำลายมอนสเตอร์ที่เซ็ตอยู่และมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ธาตุมืดทั้งหมด.

Destruction Cyclone ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสาน, ทำลายมอนสเตอร์ที่เซ็ตอยู่และมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ธาตุลมทั้งหมด.

Raging Earth ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสาน, ทำลายมอนสเตอร์ที่เซ็ตอยู่และมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ธาตุดินทั้งหมด.

Fairy King Truesdale ระดับ Common
(1) ตราบที่การ์ดใบนี้อยู่ในรูปแบบป้องกัน, มอนสเตอร์เผ่าพืชที่เราควบคุมทั้งหมดจะมีพลังโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้น 500.

Rai-Jin ระดับ Common
เราสามารถควบคุม “Rai-Jin” ได้เพียงใบเดียวเท่านั้น
(1) เมื่อการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์, มอนสเตอร์ธาตุแสงทั้งหมดที่หงายหน้าบนฟิลด์เราจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 ตามจำนวนมอนสเตอร์ธาตุแสงในสุสานเรา.
(2) ในระหว่างเอนเฟสของเรา, ทำลายมอนสเตอร์ธาตุแสงที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ 1 ใบ.

Man-Thro’ Tro’ ระดับ Common
(1) สังเวยมอนสเตอร์ปกติที่ไม่ใช่โทเคน 1 ใบ; สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 800.

Absorbing Kid from the Sky ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้และส่งลงสุสาน: เราจะได้รับไลฟ์พ้อย 300 ตามเลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย.

Coach Goblin ระดับ Common
(1) เทิร์นละครั้ง, ในระหว่างเอนเฟส, ตราบที่การ์ดนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์เรา: เราสามารถนำมอนสเตอร์ปกติบนมือเราไปไว้ใต้สุดของเด็ค 1 ใบ, และถ้าทำสำเร็จ ดรอว์การ์ด 1 ใบ

Rai-Mei ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายและลงสุสานจากการต่อสู้, เราสามารถนำมอนสเตอร์ธาตุแสงที่มีเลเวล 2 หรือน้อยกว่าจากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.

Emissary of the Oasis ระดับ Common
(1) ตราบที่มีมอนสเตอร์ปกติเลเวล 3 หรือน้อยกว่าหงายหน้าบนฟิลด์เรา, อีกฝ่ายไม่สามารถโจมตีการ์ดใบนี้.
(2) ตราบที่การ์ดใบนี้หงายหน้าบนฟิลด์เรา, ความเสียหายจากการต่อสู้ที่เราได้รับจากมอนสเตอร์ปกติเลเวล 3 หรือน้อยกว่าจะกลายเป็น 0.

Arcane Archer of the Forest ระดับ Common
(1) ตราบที่มีมอนสเตอร์เผ่าพืชหงายหน้าอยู่บนฟิลด์เรา, อีกฝ่ายไม่สามารถโจมตีการ์ดใบนี้.
(2) สังเวยมอนสเตอร์เผ่าพืช 1 ใบและเล็งเป้าการ์ดเวทมนตร์/กับดักบนฟิลด์ 1 ใบ; ทำลายการ์ดใบนั้น.

The Kick Man ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษ: เราสามารถสวมใส่การ์ดเวทมนตร์สวมใส่ที่เป็นไปได้ให้การ์ดใบนี้จากสุสาน 1 ใบ.

Anti-Aircraft Flower ระดับ Common
(1) สังเวยมอนสเตอร์เผ่าแมลง 1 ใบ; สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 800.

Chopman the Desperate Outlaw ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพลิกหงาย: เราสามารถสวมใส่การ์ดเวทมนตร์สวมใส่จากสุสานให้การ์ดใบนี้ 1 ใบ.

Servant of Catabolism ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้สามารถโจมตีโดยตรง.

Woodland Sprite ระดับ Common
(1) ส่งการ์ดเวทมนตร์สวมใส่ที่การ์ดใบนี้สวมใส่อยู่ลงสุสาน 1ใบ; สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 500.

Patrol Robo ระดับ Common
(1) ในระหว่างสแตนบายเฟสเรา: เราสามารถตรวจสอบการ์ดที่อีกฝ่ายเซ็ตไว้หลังจากที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ 1 ใบ.

Phantom Cricket ระดับ Common
(1) พลิกหงาย: นำมอนสเตอร์ที่เซ็ตบนฟิลด์กลับเด็ค 1 ใบ.

Pixie Knight ระดับ Common
(1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานจากการต่อสู้: อีกฝ่ายเล็งเป้าการ์ดเวทมนตร์ในสุสานเรา 1 ใบ; นำการ์ดใบนั้นไว้บนสุดของเด็คเรา.

Scanner ระดับ Common
เอฟเฟคของ “Scanner” สามารถใช้ได้เทิร์นละครั้ง
(1) เล็งเป้ามอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟของอีกฝ่าย 1 ใบ; จนจบเทิร์นนี้, การ์ดใบนี้จะมีชื่อ, เผ่า, เลเวล, พลังโจมตีและป้องกันเหมือนกันมอนสเตอร์ใบนั้น. ในเทิร์นที่สั่งใช้งานเอฟเฟคนี้, ถ้าการ์ดใบนี้ออกจากฟิลด์, จะถูกรีมูฟ.

Watapon ระดับ Common
(1) ถ้าการ์ดใบนี้ถูกนำจากเด็คขึ้นมือโดยเอฟเฟคของการ์ดเวทมนตร์/กับดักหรือเอฟเฟคมอนสเตอร์, เราสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้.

Magical Merchant ระดับ Common
(1) พลิกหงาย: ตรวจสอบการ์ดที่อยู่ใบบนสุดของเด็คเราจนกว่าจะเจอร์การ์ดเวทมนตร์/กับดัก. ถ้าเป็นการ์ดเวทมนตร์/กับดัก, นำขึ้นมือ, ถ้าไม่ใช่, ส่งลงสุสาน.

Milus Radiant ระดับ Common
(1) ตราบที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์, มอนสเตอร์ธาตุดินบนฟิลด์จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 500 และมอนสเตอร์ธาตุลมบนฟิลด์จะมีพลังโจมตีลดลง 400.

Meteor Dragon ระดับ Common
ไม่มีเอฟเฟค

Ritual of Destruction ระดับ Common
(1)การ์ดใบนี้ใช้สำหรับอัญเชิญพิธีกรรม “Garlandolf, King of Destruction” เท่านั้น. เราต้องสังเวยมอนสเตอร์บนมือหรือฟิลด์เรา, ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับ 7 หรือมากกว่า.
(2) เมื่อมอนสเตอร์พิธีกรรมของเราทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่าย, เราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากในสุสานเรา, นำมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปวางบนสุดของเด็ค.

Ritual of Grace ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้ใช้สำหรับอัญเชิญพิธีกรรม “Divine Grace – Northwemko” เท่านั้น. เราต้องสังเวยมอนสเตอร์บนมือหรือฟิลด์เรา, ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับ 7 หรือมากกว่า.
(2) ในระหว่างเมนเฟสของเรา: เราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานและเล็งเป้ามอนสเตอร์พิธีกรรมที่เราควบคุม 1 ใบ; ในเทิร์นนี้มอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่ถูกเล็งเป้าโดนเอฟเฟค.

The Beginning of the End ระดับ Common
(1) ถ้าเรามีมอนสเตอร์ธาตุมืดในสุสาน 7 ใบหรือมากกว่า: รีมูฟมอนสเตอร์ธาตุมืดจากสุสานเรา 5 ใบ; ดรอว์การ์ด 3 ใบ.

Emblem of the Awakening ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้ใช้สำหรับอัญเชิญพิธีกรรม “Cú Chulainn the Awakened” เท่านั้น. เราต้องสังเวยมอนสเตอร์บนมือหรือฟิลด์เรา, ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับ 4 หรือมากกว่า.

Synthesis Spell ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้ใช้สำหรับอัญเชิญพิธีกรรม “Lycanthrope” เท่านั้น. เราต้องสังเวยมอนสเตอร์บนมือหรือฟิลด์เรา, ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับ 6 หรือมากกว่า.

Doriado’s Blessing ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้ใช้สำหรับอัญเชิญพิธีกรรม “Elemental Mistress Doriado” เท่านั้น. เราต้องสังเวยมอนสเตอร์บนมือหรือฟิลด์เรา, ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับ 3 หรือมากกว่า.

Chaos End ระดับ Common
(1) ถ้าเรามีการ์ดที่ถูกรีมูฟ 7 ใบหรือมากกว่า: ทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดบนฟิลด์.

White Dragon Ritual ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้ใช้สำหรับอัญเชิญพิธีกรรม “Paladin of White Dragon” เท่านั้น. เราต้องสังเวยมอนสเตอร์บนมือหรือฟิลด์เรา, ให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับ 4 หรือมากกว่า.

Buster Rancher ระดับ Common
(1) การ์ดใบนี้สามารถสวมใส่มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 1000 หรือน้อยกว่า. ในระหว่างคำนวนความเสียหาย, ถ้ามอนสเตอร์ที่ต่อสู้ด้วยอยู่ในรูปแบบโจมตีและมีพลังโจมตี 2500 หรือมากกว่า, หรืออยู่ในรูปแบบป้องกันและมีพลังป้องกัน 2500 หรือมากกว่า, มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2500.

The Puppet Magic of Dark Ruler ระดับ Common
(1) เล็งเป้ามอนสเตอร์เผ่ามารในสุสานเรา 1 ใบ; รีมูฟมอนสเตอร์บนฟิลด์เราให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับมอนสเตอร์ที่เลือก, แล้วอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ใบนั้น.

Gravedigger Ghoul ระดับ Common
(1) เล็งเป้ามอนสเตอร์ในสุสานอีกฝ่ายมากสุด 2 ใบ; รีมูฟการ์ดเหล่านั้น.

Painful Escape ระดับ Common
(1) สังเวยมอนสเตอร์ 1 ใบ; นำมอนสเตอร์ที่มีเผ่า, ธาตุ, และเลเวลเดิมเหมือนกัน, แต่มีชื่อเดิมต่างกันจากเด็คหรือสุสานขึ้นมือ 1 ใบ.

High Tide on Fire Island ระดับ Common
เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคตามธาตุของมอนสเตอร์ที่มีเลเวล 7 ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์เรา:
● ธาตุน้ำ: อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ธาตุน้ำจากในสุสานเท่าที่จะทำได้ที่ถูกส่งลงสุสานเพื่อสั่งใช้งานเอฟเฟคมอนสเตอร์ในเทิร์นนี้, แล้วทำลายมอนสเตอร์บนฟิลด์เรา 1 ใบ.
● ธาตุไฟ: ทำลายมอนสเตอร์บนฟิลด์ 1 ใบ, แล้ว ถ้าเรามีการ์ดบนมือ, ทิ้งการ์ด 1 ใบ.

Kickfire ระดับ Common
(1) เทิร์นละครั้ง, เมื่อมอนสเตอร์ธาตุไฟบนฟิลด์เราถูกทำลายโดยเอฟเฟค, วางเค้าเตอร์บนการ์ดใบนี้ตามจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายไป.
(2) ในระหว่างสแตนบายเฟสของทั้งสองฝ่าย: เราสามารถส่งการ์ดใบนี้ลงสุสาน; สร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย 1000 ตามจำนวนเค้าเตอร์บนการ์ดใบนี้.

Treaty on Uniform Nomenclature ระดับ Common
(1) สั่งใช้งานเอฟเฟคอย่างต่อไปนี้ตามจะนวนมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่โทเคนที่เราควบคุมที่มีชื่อเหมือนกัน.
• เหมือนกัน 2 ใบ: ทำลายการ์ดเวทมนตร์/กับดักบนฟิลด์อีกฝ่าย 1 ใบ.
• เหมือนกัน 3 ใบ: ทำลายการ์ดเวทมนตร์/กับดักทั้งหมดบนฟิลด์อีกฝ่าย.

A Major Upset ระดับ Common
(1) สังเวยมอนสเตอร์ที่มีเลเวล 2 หรือน้อยกว่าที่หงายหน้าที่อยู่ในรูปแบบโจมตี 1 ใบ; นำมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษที่มีเลเวล 7 หรือมากกว่าที่หงายหน้าบนฟิลด์ทั้งหมดกลับขึ้นมือ.

Bamboo Scrap ระดับ Common
(1) สังเวยมอนสเตอร์เผ่าพืช 1 ใบ; อัญเชิญพิเศษ “Plant Tokens” (เผ่าพืช/ธาตุดิน/เลเวล 1/โจมตี 800/ป้องกัน 500) ในรูปแบบป้องกันบนฟิลด์อีกฝ่าย 2 ใบ.

Fuh-Rin-Ka-Zan ระดับ Common
(1) เมื่อมีมอนสเตอร์ธาตุลม, น้ำ, ไฟ, ดิน หงายหน้าอยู่บนฟิลด์: สั้งใช้งานเอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้.
● ทำลายมอนสเตอร์บนฟิลด์อีกฝ่ายทั้งหมด.
● ทำลายการ์ดเวทมนตร์/กับดักบนฟิลด์อีกฝ่ายทั้งหมด.
● สุ่มทิ้งการ์ดบนมืออีกฝ่าย 2 ใบ.
● ดรอว์การ์ด 2 ใบ.

Ray of Hope ระดับ Common
(1) นำมอนสเตอร์ธาตุแสงในสุสานเรากลับเด็ค 2 ใบ.

Altar for Tribute ระดับ Common
(1) เล็งเป้ามอนสเตอร์บนฟิลด์เรา 1 ใบ; ส่งมอสเตอร์ใบนั้นลงสุสาน, และถ้าทำสำเร็จ, เราจะได้รับไลฟ์พ้อยเพิ่มเท่ากับพลังโจมตีเดิมของมอนสเตอร์ใบนั้น.

Soul Demolition ระดับ Common
(1) เมื่อเราควบคุมมอนสเตอร์เผ่ามาร: จ่ายไลฟ์พ้อย 500 และทั้งสองฝ่ายเล็งเป้ามอนสเตอร์ในสุสานของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบ; รีมูฟมอนสเตอร์เหล่านั้น.