[DP20-JP034] Starliege Photon Blast Dragon
ธาตุแสง / เผ่ามังกร / แรงค์ 4 / เอ็กซ์ซีสเอฟเฟค / 1800 / 2500
วัตถุดิบ: มอนสเตอร์เลเวล 4 จำนวน 2 ใบ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญเอ็กซ์ซีส สำเร็จ: (ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Photon” บนมือเรา 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ตราบที่การ์ดใบนี้ ที่ได้ผ่านการอัญเชิญมาแบบเอ็กซ์ซีส หงายหน้าอยู่ในโซนมอนสเตอร์, (ผล) มอนสเตอร์ที่เราควบคุม ที่มีพลังโจมตี 2000 ขึ้นไป จะไม่ถูกเล็งเป้าหรือถูกทำลาย โดยเอฟเฟคการ์ดของอีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) เทิร์นละครั้ง, ในระหว่างเทิร์นของอีกฝ่าย: (คอส) เราสามารถ ถอด วัตถุดิบเอ็กซ์ซีสจากการ์ดใบนี้ 1 ใบ, แล้ว, เล็งเป้า “Galaxy-Eyes Photon Dragon” ในสุสานเรา หรือ ที่ถูกรีมูฟของเรา 1 ใบ; (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ใบนั้น.

[DP20-JP035] Photon Vanisher
ธาตุแสง / เผ่านักรบ / เลเวล 4 / เอฟเฟค / 2000 / 0
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เงื่อนไขใช้การ์ด) การ์ดใบนี้ ไม่สามารถ อัญเชิญปกติ/เซ็ต. เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดชื่อนี้ จากบนมือเท่านั้น. ถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ติดชื่อ “Photon” หรือ “Galaxy”, เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้จากบนมือ. 
(1) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี้ ถูกอัญเชิญ พิเศษ สำเร็จ: (ผล) เราสามารถ นำ “Galaxy-Eyes Photon Dragon” จากเด็คเราขึ้นมือเรา 1 ใบ.
(2) (ผล) การ์ดใบนี้ ไม่สามารถ โจมตี ในเทิร์นที่ถูกอัญเชิญพิเศษ.
(3) (เงื่อนไข) มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญเอ็กซ์ซีส โดย ใช้การ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์ เป็นวัตถุดิบ จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้.
• (ผล) มอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้ทำลายจากการต่อสู้จะถูกรีมูฟแทนการถูกส่งลงสุสาน.

[DP20-JP038] Photon Change
การ์ดกับดักต่อเนื่อง
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เงื่อนไขใช้การ์ด) ส่ง การ์ดใบนี้ ลงสุสาน ใน สแตรบายเฟสที่ 2 หลังจาก สั่งใช้งาน การ์ดใบนี้. เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) ของ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (คอส) ส่ง มอนสเตอร์ติดชื่อ “Photon” หรือ “Galaxy” ที่เราควบคุม ลงสุสาน 1 ใบ; สั่งใช้งานเอฟเฟค 1 อย่างต่อไปนี้. ถ้า ส่ง “Galaxy-Eyes Photon Dragon” ลงสุสาน จะสามารถสั่งใช้งานได้ทั้งสองเอฟเฟค.
• (ผล) อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Photon” จากเด็คเราที่มีชื่อเดิมต่างจากมอนสเตอร์ใบนั้น 1 ใบ.
• (ผล) นำ การ์ดติดชื่อ “Photon” จากเด็คเราขึ้นมือเรา 1 ใบ, ยกเว้น การ์ดชื่อนี้.

[DP20-JP037] Photon Hand
การ์ดเวทมนตร์ปกติ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง
(1) (เงื่อนไข) ถ้า เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Photon” หรือ “Galaxy”: (คอส) เราสามารถ จ่ายไลฟ์พ้อย 1000, แล้ว เล็งเป้า มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีส ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ, หรือ, ถ้า เราควบคุม “Galaxy-Eyes Photon Dragon”, เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบแทนได้; (ผล) ควบคุม มอนสเตอร์ใบนั้น.

รีปริ้น Galaxy-Eyes Photon Dragon