เผยข้อมูลตัวละครคนสุดท้ายจากภาค Arc-V ใน DP20 ซึ่งนั้นก็คือพี่หยำฉา ซาวาตาริ ชินโกะ ของเรานั้นเอง

[DP20] Abyss Actor – Mellow Madonna
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 7 / สเกล 0 / เพนดูลั่มเอฟเฟค / 1800 / 2500
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เอฟเฟคเพนดูลั่ม, เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน เอฟเฟคเพนดูลั่ม ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ จ่าย ไลฟ์พ้อย 1000; (ผล) นำ มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor” จากเด็คขึ้นมือเรา 1 ใบ. หลังจากใช้เอฟเฟคนี้, เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์, ยกเว้น มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor”, จนจบเทิร์น.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เอฟเฟคมอนสเตอร์, เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟคมอนสเตอร์ (1) และ (3) ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า มอนสเตอร์เพนดูลั่ม ของเรา ถูกทำลายจากการต่อสู้: (ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ การ์ดใบนี้ จากบนมือเรา.
(2) (ผล) การ์ดใบนี้ จะมีพลังโจมตี เพิ่มขึ้น 100 ตามจำนวน การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Abyss Script” ในสุสานเรา.
(3) (เงื่อนไข) ถ้า เรา สั่งใช้งาน เอฟเฟค ของ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Abyss Script”: (ผล) เราสามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์ติดชื่อ “Abyss Actor” ที่มีเลเวล 4 หรือน้อยกว่า จากเด็คเรา 1 ใบ, แต่ มอนสเตอร์ใบนั้นจะถูกนำขึ้นมือในระหว่างเอนเฟส.

[DP20] Abyss Actor – Comic Relief
ธาตุมืด / เผ่ามาร / เลเวล 3 / สเกล 8 / เพนดูลั่มเอฟเฟค / 1000 / 2000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เอฟเฟคเพนดูลั่ม, เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน เอฟเฟคเพนดูลั่ม ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ เล็งเป้า มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ และ มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor” ที่เราควบคุม 1 ใบ; (ผล) สลับ การควบคุม มอนสเตอร์เหล่านั้น, แล้ว, ทำลาย การ์ดใบนี้.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เอฟเฟคมอนสเตอร์, เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน เอฟเฟคเพนดูลั่ม ของการ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (ผล) เราจะไม่ได้รับ ความเสียหายจากการต่อสู้ ที่เกิดกับการ์ดใบนี้.
(2) (เงื่อนไข) เทิร์นละครั้ง, ในระหว่างสแตนบายเฟสเรา : (ผล) มอบ การควบคุมการ์ดใบนี้ ให้อีกฝ่าย.
(3) (เงื่อนไข) เทิรืนละครั้ง, ถ้า การควบคุมการ์ดใบนี้ ถูกเปลี่ยน : (ผล) เจ้าของการ์ดใบนี้ สามารถ ทำลาย การ์ดติดชื่อ “Abyss Script” ที่หมอบอยู่ในโซนเวทมนตร์&กับดัก ของตนเองได้.

[DP20] Abyss Script – Romantic Teller
การ์ดเวทมนตร์ฉับพลัน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (ผล) นำ มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor” ที่เราควบคุม กลับขึ้นมือ 1 ใบ, และถ้าทำสำเร็จ, อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor” ที่มีชื่อเดิมต่างกัน ที่หงายหน้าอยู่บนเอ็กซ์ตร้าเด็คเราในรูปแบบป้องกัน 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ถ้า การ์ดใบนี่ที่หมอบอยู่ ในการควบคุมของเจ้าของการ์ด ถูกทำลายโดยการ์ดของอีกฝ่าย, และ เรามีมอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor” หงายหน้าอยู่บนเอ็กซ์ตร้าเด็คเรา: (ผล) เราสามารถ หมอบ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Abyss Script” จากเด็คเราลงในโซนเวทมนตร์&กับดักเรา กี่ใบก็ได้.

[DP20] Abyss Playhouse – Fantastic Theatre
การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ ใช้ เอฟเฟค (1) และ (2) ของ การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (คอส) เราสามารถ แสดง มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor” และ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Abyss Script” ที่อยู่บนมือเราอย่างละ 1 ใบ; (ผล) นำ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Abyss Script” ที่มีชื่อต่างกับใบที่ แสดง จากเด็คขึ้นมือ 1 ใบ.
(2) (เงื่อนไข) ตราบ ที่เราควบคุม มอนสเตอร์ติดชื่อ “Abyss Actor” ที่ถูกอัญเชิญมาแบบเพนดูลั่ม, (ผล) การสั่งใช้งาน เอฟเฟค มอนสเตอร์ ของอีกฝ่าย จะกลายเป็น “ทำลาย การ์ดเวทมนตร์/กับดัก ที่หมอบอยู่ที่อีกฝ่ายควบคุม 1 ใบ”.

[DP20] Abyss Actor’s Curtain Call
การ์ดกับดักปกติ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(เงื่อนไขใช้การ์ด) เราสามารถ สั่งใช้งาน การ์ด การ์ดชื่อนี้ ได้เทิร์นละครั้ง.
(1) (เงื่อนไข) ถ้า ในเทิร์นนี้ เราสั่งใช้งานเอฟเฟคของ การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Abyss Script”: (ผล) จนจบเทิร์นนี้, เราจะไม่สามารถ อัญเชิญพิเศษ มอนสเตอร์, ยกเว้น มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor”, และจากนั้น, นำ มอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor” ที่หงายหน้าบนเอ็กซ์ตร้าเด็คเราขึ้นมือ, ตาม จำนวน การ์ดเวทมนตร์ติดชื่อ “Abyss Script” ในสุสานเรา, แล้ว เราสามารถ อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์เพนดูลั่มติดชื่อ “Abyss Actor” ที่มีชื่อต่างกันจากบนมือเรา, ตามจำนวน การ์ดที่เรานำขึ้นมือ.