การแข่งขัน Obelisk Blue Festival ประจำเดือน
3 Sky Striker
3 Thunder Dragon
2 Altergeist
2 Magician Pendulum
1 The Phantom Knights
1 ABC
1 Blackwing
1 Gouki
1 Infernoid
1 Invoke
1 Mermail
1 Palladion
1 Photon
1 Synchron
1 Greener
1 Trickstar


1st: Pharking
Deck: Sky Striker

============ Main Deck ============
Sky Striker Ace – Raye x3
Ash Blossom & Joyous Spring x2
Ghost Ogre & Snow Rabbit x2
Maxx “C” x3
Glow-Up Bulb x1
Effect Veiler x2
Sky Striker Maneuver – Jamming Waves! x1
Reinforcement of the Army x1
Foolish Burial Goods x3
Sky Striker Mobilize – Engage! x3
Metalfoes Fusion x1
Terraforming x1
Sky Striker Maneuver – Afterburners! x1
Mystical Space Typhoon x2
Sky Striker Mecha – Eagle Booster x1
Sky Striker Mecha – Shark Cannon x1
Sky Striker Mecha – Hornet Drones x1
Sky Striker Mecha – Widow Anchor x2
Sky Striker Mecha Modules – Multirole x2
Sky Striker Mecharmory – Hercules Base x1
Sky Striker Airspace – Area Zero x3
Infinite Impermanence x3
============ Extra Deck ============
T.G. Wonder Magician x1
Borreload Dragon x1
Topologic Trisbaena x1
Knightmare Unicorn x1
Arch-lord Palladion x1
Crystron Needlefiber x1
Sky Striker Ace – Hayate x2
Sky Striker Ace – Kagari x3
Sky Striker Ace – Shizuku x3
Linkuriboh x1
============ Side Deck ============
Ghost Reaper & Winter Cherries x3
Superbolt Thunder Dragon x1
The Phantom Knights of Break Sword x1
Heavymetalfoes Electrumite x1
Harpie’s Feather Duster x1
Called by the Grave x2
Twin Twisters x2
There Can Be Only One x2
Unending Nightmare x2


2nd: oPandakunGo
Deck: Lair Infernoid

============ Main Deck ============
Infernoid Onuncu x2
Infernoid Devyaty x2
Infernoid Attondel x1
Infernoid Seitsemas x1
Infernoid Sjette x1
Infernoid Patrulea x2
Ahrima, the Wicked Warden x2
Lilith, Lady of Lament x3
Infernoid Harmadik x2
Ash Blossom & Joyous Spring x2
Infernoid Decatron x3
Glow-Up Bulb x1
One for One x1
Void Seer x1
Burial from a Different Dimension x1
Void Imagination x3
Void Vanishment x3
Lair of Darkness x3
Infinite Impermanence x3
Void Feast x3
Metaverse x2
============ Extra Deck ============
Infernoid Tierra x1
Elder Entity N’tss x2
PSY-Framelord Omega x1
Shooting Riser Dragon x1
T.G. Wonder Magician x1
Borrelsword Dragon x1
Topologic Trisbaena x1
Knightmare Unicorn x1
Crystron Needlefiber x2
LANpholinkus x1
Knightmare Mermaid x1
Link Spider x1
Linkuriboh x1
============ Side Deck ============
Ghost Ogre & Snow Rabbit x2
Maxx “C” x3
Harpie’s Feather Duster x1
Called by the Grave x2
Twin Twisters x1
Evenly Matched x3
Anti-Spell Fragrance x3


3rd: Baby Shark
Deck: Magician Pendulum

============ Main Deck ============
Astrograph Sorcerer x1
Oafdragon Magician x3
Chronograph Sorcerer x3
Luster Pendulum, the Dracoslayer x1
Performapal Skullcrobat Joker x1
Black Fang Magician x3
Wisdom-Eye Magician x3
Double Iris Magician x1
Performapal Pendulum Sorcerer x3
Purple Poison Magician x3
Harmonizing Magician x1
Timegazer Magician x1
Ash Blossom & Joyous Spring x2
Ghost Ogre & Snow Rabbit x1
Maxx “C” x3
Performapal Odd-Eyes Synchron x1
Effect Veiler x1
Duelist Alliance x2
Pendulum Call x1
Called by the Grave x2
Star Pendulumgraph x1
Time Pendulumgraph x2
============ Extra Deck ============
Supreme King Dragon Starving Venom x2
PSY-Framelord Omega x1
Supreme King Dragon Clear Wing x1
Shooting Riser Dragon x1
F.A. Dawn Dragster x1
T.G. Wonder Magician x1
Formula Synchron x1
Norito the Moral Leader x1
Timestar Magician x1
Abyss Dweller x1
Heavymetalfoes Electrumite x1
Crystron Needlefiber x1
Apprentice Witchling x1
Police Patrol of the Underworld x1
============ Side Deck ============
Crowned by the World Chalice x1
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju x2
Mist Valley Apex Avian x2
Denko Sekka x2
Harpie’s Feather Duster x1
Cosmic Cyclone x1
Infinite Impermanence x3
Red Reboot x3


4th: Acid Aqua
Deck: Thunder Dragon

============ Main Deck ============
PSY-Frame Driver x1
Thunder Dragon x4
Beastial Thunder Dragon x2
Avian Thunder Dragon x2
Bolt Thunder Dragon x3
Denko Sekka x3
Ash Blossom & Joyous Spring x2
Ghost Ogre & Snow Rabbit x1
PSY-Framegear Gamma x3
Maxx “C” x3
Glow-Up Bulb x1
Origin Thunder Dragon x3
One for One x1
Harpie’s Feather Duster x1
Gold Sarcophagus x3
Monster Reborn x1
Thunder Dragon Fusion x3
Infinite Impermanence x3
============ Extra Deck ============
Thunder Dragon Lord x2
Superbolt Thunder Dragon x3
PSY-Framelord Omega x1
Shooting Riser Dragon x1
T.G. Wonder Magician x1
Borreload Dragon x1
Borrelsword Dragon x1
Decode Talker x1
Crystron Needlefiber x2
LANpholinkus x1
Linkuriboh x1
============ Side Deck ============
Levionia the Primordial Chaos Dragon x2
Electric Virus x3
Effect Veiler x2
Slash Draw x3
Twin Twisters x2
Evenly Matched x3