การแข่งขัน Weekly Tournament ครั้งที่ 163

4 Altergeist
3 Sky Striker
3 Thunder Dragon
2 HERO
2 Magician Pendulum
2 Palladion
1 Blackwing
1 Chain Burn
1 Infernoid
1 Invoke
1 Inzektor
1 Mermail
1 The Phantom Knights
1 Trickstar


Winner: Baby Shark
Deck: Magician Pendulum

============ Main Deck ============
Astrograph Sorcerer x1
Oafdragon Magician x3
Chronograph Sorcerer x3
Luster Pendulum, the Dracoslayer x1
Performapal Skullcrobat Joker x1
Black Fang Magician x3
Wisdom-Eye Magician x3
Double Iris Magician x1
Performapal Pendulum Sorcerer x3
Purple Poison Magician x3
Harmonizing Magician x1
Timegazer Magician x1
Ash Blossom & Joyous Spring x2
Ghost Ogre & Snow Rabbit x1
Maxx “C” x3
Performapal Odd-Eyes Synchron x1
Glow-Up Bulb x1
Duelist Alliance x2
Pendulum Call x1
Called by the Grave x2
Star Pendulumgraph x1
Time Pendulumgraph x2
============ Extra Deck ============
Supreme King Dragon Starving Venom x2
PSY-Framelord Omega x1
Supreme King Dragon Clear Wing x1
Shooting Riser Dragon x1
F.A. Dawn Dragster x1
Naturia Beast x1
T.G. Wonder Magician x1
Formula Synchron x1
Norito the Moral Leader x1
Timestar Magician x1
Heavymetalfoes Electrumite x1
Crystron Needlefiber x1
Apprentice Witchling x1
Police Patrol of the Underworld x1
============ Side Deck ============
Crowned by the World Chalice x1
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju x2
Mist Valley Apex Avian x2
Denko Sekka x2
Abyss Dweller x1
Harpie’s Feather Duster x1
Infinite Impermanence x3
Red Reboot x3


2nd: Kusaragi Yuto
Deck: The Phantom Knights

============ Main Deck ============
Black Luster Soldier – Envoy of the Beginning x1
Destrudo the Lost Dragon’s Frisson x1
Speedroid Terrortop x2
The Phantom Knights of Ragged Gloves x3
The Phantom Knights of Ancient Cloak x3
Speedroid Taketomborg x1
Speedroid Tri-Eyed Dice x1
Crane Crane x1
The Phantom Knights of Silent Boots x3
Ash Blossom & Joyous Spring x2
Ghost Ogre & Snow Rabbit x2
Kagemucha Knight x3
Maxx “C” x2
A/D Changer x1
Harpie’s Feather Duster x1
Reinforcement of the Army x1
Foolish Burial x1
The Phantom Knights’ Rank-Up-Magic Launch x3
Burial from a Different Dimension x1
Moon Mirror Shield x1
The Phantom Knights of Mist Claws x1
Infinite Impermanence x1
Phantom Knights’ Wing x1
Phantom Knights’ Fog Blade x2
Phantom Knights’ Sword x1
============ Extra Deck ============
Dark Requiem Xyz Dragon x2
Dark Rebellion Xyz Dragon x2
Supreme King Dragon Dark Rebellion x1
Number 47: Nightmare Shark x1
The Phantom Knights of Break Sword x3
Dante, Traveler of the Burning Abyss x1
Summon Sorceress x1
Decode Talker x1
Isolde, Two Tales of the Noble Knights x1
Crystron Needlefiber x1
Cherubini, Black Angel of the Burning Abyss x1
============ Side Deck ============
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju x3
Called by the Grave x2
Twin Twisters x3
Pot of Acquisitiveness x2
Infinite Impermanence x2
Red Reboot x3