การแข่งขัน Weekly Tournament ครั้งที่ 162

4 Magician Pendulum
3 Sky Striker
2 Palladion
1 ABC
1 Altergeist
1 Blue-Eyes
1 Cyber Dragon
1 Cyberse
1 Gandora
1 HERO
1 Infernoid
1 Kozmo
1 Mekk-Knight
1 The Phantom Knights
1 Trickstar


Winner: Kusaragi Yuto
Deck: The Phantom Knights

============ Main Deck ============
Black Luster Soldier – Envoy of the Beginning x1
Destrudo the Lost Dragon’s Frisson x1
Speedroid Terrortop x2
The Phantom Knights of Ragged Gloves x3
The Phantom Knights of Ancient Cloak x3
Speedroid Taketomborg x1
Speedroid Tri-Eyed Dice x1
Crane Crane x1
The Phantom Knights of Silent Boots x3
Ash Blossom & Joyous Spring x2
Ghost Ogre & Snow Rabbit x2
Kagemucha Knight x3
Maxx “C” x2
A/D Changer x1
Harpie’s Feather Duster x1
Reinforcement of the Army x1
Foolish Burial x1
The Phantom Knights’ Rank-Up-Magic Launch x3
Burial from a Different Dimension x1
Moon Mirror Shield x1
The Phantom Knights of Mist Claws x1
Infinite Impermanence x1
Phantom Knights’ Wing x1
Phantom Knights’ Fog Blade x2
Phantom Knights’ Sword x1
============ Extra Deck ============
Dark Requiem Xyz Dragon x2
Dark Rebellion Xyz Dragon x2
Supreme King Dragon Dark Rebellion x1
Number 47: Nightmare Shark x1
The Phantom Knights of Break Sword x3
Dante, Traveler of the Burning Abyss x1
Summon Sorceress x1
Decode Talker x1
Isolde, Two Tales of the Noble Knights x1
Crystron Needlefiber x1
Cherubini, Black Angel of the Burning Abyss x1
============ Side Deck ============
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju x3
Maxx “C” x1
Called by the Grave x3
Twin Twisters x3
Infinite Impermanence x2
Red Reboot x3


2nd: AlanSnook
Deck: Sky Striker

============ Main Deck ============
Sky Striker Ace – Raye x3
Ash Blossom & Joyous Spring x2
Ghost Ogre & Snow Rabbit x1
Maxx “C” x3
Glow-Up Bulb x1
Effect Veiler x3
Sky Striker Maneuver – Jamming Waves! x1
Reinforcement of the Army x1
Foolish Burial Goods x3
Sky Striker Mobilize – Engage! x3
Metalfoes Fusion x1
Terraforming x1
Sky Striker Maneuver – Afterburners! x1
Twin Twisters x3
Sky Striker Mecha – Shark Cannon x1
Sky Striker Mecha – Hornet Drones x1
Sky Striker Mecha – Widow Anchor x3
Sky Striker Mecha Modules – Multirole x1
Sky Striker Mecharmory – Hercules Base x1
Sky Striker Airspace – Area Zero x2
Solemn Judgment x2
Solemn Warning x2
============ Extra Deck ============
Topologic Bomber Dragon x1
Borrelsword Dragon x1
Topologic Trisbaena x1
Knightmare Phoenix x1
Heavymetalfoes Electrumite x1
Crystron Needlefiber x1
Sky Striker Ace – Hayate x2
Sky Striker Ace – Kagari x3
Sky Striker Ace – Shizuku x3
Linkuriboh x1
============ Side Deck ============
Ghost Ogre & Snow Rabbit x2
Ghost Reaper & Winter Cherries x2
The Phantom Knights of Break Sword x1
Mekk-Knight Morning Star x1
Soul Release x2
Mind Control x2
Typhoon x1
Evenly Matched x2
Unending Nightmare x2