การแข่งขัน Weekly Tournament ครั้งที่ 160

5 Sky Striker
2 Cyber Dragon
2 Gouki
2 Magician Pendulum
2 Palladion
2 The Phantom Knights
1 Gandora
1 Graydle
1 Kozmo
1 Magical Musket
1 Mekk-Knight
1 Metalfoes
1 Speedroid
1 SPYRAL
1 Trickstar


Winner: Shinobu
Deck: Mekk-Knight Palladion

============ Main Deck ============
Mekk-Knight Avram x3
Jizukiru, the Star Destroying Kaiju x1
Thunder King, the Lightningstrike Kaiju x1
Dogoran, the Mad Flame Kaiju x1
Gadarla, the Mystery Dust Kaiju x1
Mekk-Knight Purple Nightfall x3
Mekk-Knight Indigo Eclipse x3
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju x1
Mekk-Knight Red Moon x2
Mekk-Knight Yellow Star x2
Mekk-Knight Green Horizon x2
Mekk-Knight Orange Sunset x2
Mekk-Knight Blue Sky x3
Wattkinetic Puppeteer x3
Palladion of the Vast Sky x2
Palladion of the Celestial Bodies x2
Rescue Rabbit x1
Palladion of the Hundred Beasts x2
Palladion of the Sacred Tree x3
Palladion of the Fiendish Illusion x3
Maxx “C” x3
Harpie’s Feather Duster x1
Monster Gate x1
Reasoning x1
Monster Reborn x1
World Legacy’s Memory x3
World Legacy Key x2
World Legacy Scars x1
Reunite Palladion x1
World Legacy Whispers x2
World Legacy’s Secret x3
============ Extra Deck ============
Topologic Bomber Dragon x1
Borreload Dragon x1
Mekk-Knight Spectrum Supreme x2
Topologic Trisbaena x1
Arch-lord Palladion x2
Mekk-Knight Morning Star x2
Pentestag x1
Regulex Palladion x2
Link Spider x1
Magias Palladion x2
============ Side Deck ============
Crowned by the World Chalice x1
Knightmare Corruptor Iblee x1
Ib the World Chalice Priestess x1


2nd: Skalet 
Deck: Magician Pendulum

============ Main Deck ============
Mythical Beast Master Cerberus x3
Astrograph Sorcerer x1
Mythical Beast Jackal King x2
Oafdragon Magician x2
Chronograph Sorcerer x3
Luster Pendulum, the Dracoslayer x1
Performapal Skullcrobat Joker x1
Black Fang Magician x3
White Wing Magician x1
Wisdom-Eye Magician x3
Double Iris Magician x1
Performapal Pendulum Sorcerer x2
Purple Poison Magician x3
Abyss Actor – Curtain Raiser x2
Harmonizing Magician x1
Timegazer Magician x1
Ash Blossom & Joyous Spring x2
Ghost Ogre & Snow Rabbit x1
Maxx “C” x3
Performapal Odd-Eyes Synchron x1
Duelist Alliance x1
Called by the Grave x2
Star Pendulumgraph x1
Time Pendulumgraph x1
============ Extra Deck ============
Supreme King Dragon Starving Venom x1
Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer x1
PSY-Framelord Omega x1
Supreme King Dragon Clear Wing x1
Shooting Riser Dragon x1
F.A. Dawn Dragster x1
T.G. Wonder Magician x1
Norito the Moral Leader x1
Timestar Magician x1
Summon Sorceress x1
Heavymetalfoes Electrumite x1
Crystron Needlefiber x1
Apprentice Witchling x1
Knightmare Goblin x1
Police Patrol of the Underworld x1
============ Side Deck ============
Denko Sekka x3
Droll & Lock Bird x2
Effect Veiler x3
Harpie’s Feather Duster x1
Called by the Grave x1
Evenly Matched x3
Solemn Judgment x2