วิธีใช้งาน

  1. ดาวน์โหลดและแตกไฟล์จะได้ฟอเดอร์ cover_El_Exordio_del_Duelisa ที่มี cover อยู่ 31 รูป
  2. เลือกรูปที่ต้องการจะใช้งาน ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น cover หรือ cover2 (ถ้าต้องการเปลี่ยนให้อีกฝ่าย)
  3. ทำการก็อปปี้ไฟล์ cover ที่ได้เปลี่ยนชื่อไปไว้ในฟอเดอร์ textures ซึ่งอยู่ในฟอเดอร์เกมส์

วิธีดาวน์โหลด

  • รอ 5 วิแล้วกด SKIP ADS ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

ดาวน์โหลด (เลือก 1 link)

เครดิต