Duel Links – Flame of the Tyrant

Tyrant Dragon ระดับ Ultra Rares (1) ในระหว่างแบทเทิลเฟสของเรา, ถ้าอีกฝ่ายควบคุมมอนสเตอร์หลังจากการ์ดใบนี้โจมตีครั้งแรก, การ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้อีกครั้ง. (2) ทำให้เอฟเฟคการ์ดกับดักที่เล็งเป้าการ์ดใบนี้ไร้ผล, และถ้าทำสำเร็จ, ทำลายการ์ดใบนั้น. (3) ถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษจากสุสานด้วยเอฟเฟค: เราต้อ อ่านบทความต่อ

Posted On :

Duel Links – Neo-Impact

Garlandolf, King of Destruction ระดับ Ultra Rare การ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญพิธีกรรมโดยการ์ดเวทมนตร์พิธีกรรม “Ritual of Destruction” เท่านั้น. (1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญพิธีกรรม: ทำลายมอนสเตอร์ใบอื่นที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ทั้งหมดที่มีพลังป้องกันเท่ากับหรือน้อยกว่าพลังโจมตีการ์ดใบนี้, และถ้าทำสำเร็จ, ก อ่านบทความต่อ

Posted On :

Duel Links – Age of Discovery

Levia-Dragon – Daedalus ระดับ Ultra Rare (1) ส่งการ์ดชื่อ “Umi” ที่หงายหน้าที่เราควบคุมลงสุสาน 1 ใบ; ทำลายการ์ดใบอื่นทุกใบบนฟิลด์. Michizure ระดับ Ultra Rare (1) เมื่อมอนสเตอร์บนฟิลด์ถูกส่งลงสุสานเรา: เล็งเป้ามอนสเตอร์บนฟิลด์ 1 ใบ; ทำลายมอนสเตอร์ใบนั้น. (การ์ดใบนี้สามารถสั่งใช้งานในระหว่างดาเมจสเต็ป อ่านบทความต่อ

Posted On :

Duel Links – The Ultimate Rising

Sonic Bird ระดับ Ultra Rare (1) เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือพลิกหงาย: นำการ์ดเวทมนตร์พิธีกรรมจากเด็คเราขึ้นมือ 1 ใบ. Summoner of Illusions ระดับ Ultra Rare (1) พลิกหงาย : สังเวยมอนสเตอร์ใบอื่น 1 ใบ: อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กตร้าเด็คเรา 1 ใบ. มอนสเตอร์ฟิวชั่นใบนั้นจะถูกทำลายในเอนเฟส อ่านบทความต่อ

Posted On :